Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: ODSTRČILOVÁ, Liběna, provdaná Schmoranzová, LD, herečka ND

Datum narození: 23.2.1890
Místo narození: Olomouc
Datum úmrtí: 19.9.1962
Místo úmrtí: Praha
Liběna Odstrčilová počala hrát divadlo v necelých patnácti letech v Jednotě ochotníků besedních v Olomouci: "... již svým prvním vystoupením obrátila na sebe pozornost, průběhem doby pak ukázala rozhodný divadelní talent v Radúzu a Mahuleně, v Hibertově Vině a v Othelovi. Tímto úspěchem povzbuzená odhodlala se nastoupiti dráhu uměleckou, kterou započala nejdříve jako hospitantka u Národního divadla v Brně, až konečně po dvopu letech angažována byla k nejpřednější scéně pražské." (Almanach JDO besedních v Olomouci, 1912, s. 34)

Divadlu se v Praze začala věnovat jako členka ochotnického spolku Volné sdružení, kde se projevilo její herecké nadání. Učila se u M. Hübnerové a v roce

1911 byla angažována v ND. Stala se typickou představitelkou psychologického herectví, vynikla zejména v režií J. Kvapila.
Vedle herecké práce v ND se zabývala velmi intenzivně i loutkovým divadlem. Hrála nejdříve na malém rodinného loutkovém divadle, později
kolem roku 1916 začala vystupovat veřejně, nejdříve v Prostějově během prázdnin, v Tišnově, poté vystupovala i v Praze. Zaujala řadu příznivců loutkového divadla, kteří s ní začali spolupracovat (J. Veselý, J. Kopenec, G. Roob, K. Štapfer ad.).

1918 založila spolek Umělecká loutková scéna, sdružující všechny významné osobnosti, jež se zajímaly o loutkové divadlo. Jejich cílem bylo podpořit všechny iniciativy, které mohly prospět vývoji moderního loutkářství. Spolek hodlal vybudovat v Praze budovu pro loutkové divadlo a loutkářské muzeum.
L. Odstrčilová uvedla pod hlavičkou ULS v sále Adrie na Václavském náměstí několik loutkových inscenaci (mj. Doktora Fausta, Začarovaný les Z. Schmoranze). Projekt v Adrii však neměl dlouhého trvání, Odstrčilová a její spolupracovníci se snažili získat pro své plány Židovský ostrov na Vltavě (dnes Dětský ostrov), ale tento plán nevyšel.

Začátkem 20. let se situace změnila v tom, že většina členů ULS a hlavně Odstrčilová, byli mimořádně vytíženi vlastní profesí a po zklamáni z nepochopení úřadů, které odmítly předat ULS Židovský ostrov pro výstavbu divadla, ULS zanikla.
L. Odstrčilová později příležitostně hostovala v Loutkovém divadle Umělecké výchovy. Její význam pro tehdejší amatérské loutkáře však spočíval nejen v konkrétní tvorbě, ale také v její snaze podělit se o vlastní zkušenosti, které postupně získala. O své práci psala v časopise Loutkář a také v roce 1924 přednášela na loutkářském sjezdu. V době, kdy většinou v amatérských loutkářských souborech měli dominantní postavení výtvarníci, měly její názory na loutkohereckou práci, na možnosti moderního hereckého projevu zvláště velký význam.

1947 na Valném sjezdu Loutkářského soustředění ve dnech 5. - 6. 7. 1947 v Týně nad Vltavou byla L. Odstrčilová-Schmoranzová poctěna Diplomem za zásluhy o české loutkářství.
Bibliografie:
Autorské práce:
Jak hrají. In Loutkářská čítanka 1925, s. 162.
Jak mluvíme, smějeme se, výskáme? Loutkář 2, 1917/18, s. 8.
Jak se hrál Faust. Loutkář 3, 1917/18, s. 18.
Ve službách Thalie - pro malé i velké. Loutkář 1, 1917, s. 7.
Vzpomínky. Loutkář 21, 1934/35, s. 144.

Životopisné:
ad: Umělecká loutková scéna. In Česká divadla - Encyklopedie divadelních souborů. Praha, DÚ 2000, s. 500-501.

ALMANACH Jednoty divadelních ochotníků besedních v Olomouci 1872-1912. Red. Adolf Kubis. Olomouc, Vl. n., s. a., s. 34.

DUBSKÁ, Alice: Dvě století českého loutkářství. Praha, AMU 2004, s. 182n.

ŠORM, František: Umělecké profily hereček ND. Praha 1924.
Archivy:
Část pozůstalosti je uložena v Divadelním oddělení Národního muzea v Praze

Související Organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

ŠTAPFER, Karel, účast na založení Umělecké loutkové scény, ex studie Jana Porta


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':