Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: VOBRUBOVÁ, Jana, Liberec, Jablonec n. N.

Datum narození: 3.3.1925
Místo narození: Praha
Datum úmrtí: 2.na. led
Místo úmrtí: Liberec
Původně profesionální herečka,
později učitelka LDO LŠU (liberc, Jablonec n. N.), lektorka, členka porot.

Vzdělání:
1931-1936 obecná francouzská škola s právem veřejnosti, Praha
1936-1939 Státní francouzské reálné gymnasium, Praha
1939-1944 Reálné gymnasium v Praze XIX
1945-1948 FF UK Praha - sociální psychologie, sociologie, estetika
1948-1951 DÁMU Praha - obor herectví - prof. J. Plachý, R. Lukavský
1972-1973 DÁMU Praha - roční doplňkové studium pro absolventy
vysokých uměleckých škol
1944-1945 totální nasazení - pomocná dělnice na dráze

Umělecká praxe:
1946-1947 Studio Divadla 5. května Praha (A. Radok)
1951-1963 členka činohry Divadla F. X, Saldy Liberec práce v rozhlase

Pedagogická praxe:
1962-1963 LDO LŠU Liberec
1963-1993 LDO LŠU - ZUŠ Jablonec nad Nisou
1994-1996 Soukromá střední umělecká škola
Frýdlant v Čechách - dramatická výchova
1995-1998 Gymnasium a sportovní gymnasium
v Jablonci n/Nisou - dramatická výchova
1995-1996 DDM Vikýř Jablonec nad Nisou
- dramatická výchova v jazykovém vyučování
francouzština)
1996-1998 DDM Vikýř Jablonec nad Nisou
- dramatická výchova

Poroty a odborné semináře:
1961 a dále - poroty dětského přednesu a divadla,
i amatérského divadla dospělých v severočeském kraji od 1965 - počátky kontaktů s Evou Machkovou - tehd. LUT, a Olgou Velkovou (VÚP - LŠU).
Příležitostná, později soustavná účast v porotách dětského i mládežnického přednesu a dětského divadla
Členka ústředního poradního sboru a ústřední poroty pro dětské divadlo a přednes členka ústřední odborné komise pro LŠU - ZUŠ
Příbram, Ústí nad Orlicí, Trutnov) a dětského divadla (Kaplice, Trnava, Šala, Prachatice,
Ústí nad Orlicí).
Porota a seminář při Pedagogické poemě v Kroměříži.

Metodika:
• Soustavné odborné semináře k metodice dramatické výchovy při národních přehlídkách (samostatně, 2x se Sárkou Stembergovou, lx s Jiřím Oudesem).
• Dlouhodobé vedení odborných seminářů dramatické výchovy při Lidových konzervatořích v Hradci Králové a Ústí nad Labem.
• Opakovaná účast na dětském táboře zaměřeném na dramatickou výchovu v Jindřichovicích pod Smrkem (spolu se Sárkou Stembergovou a Eliškou Herdovou)
• Několikaletá soustavná metodická pomoc manželům Bláhovým při práci s dětským divadelním souborem
V oblasti LŠU-ZUŠ:
• Aktivní účast na návrhu nových osnov pro LDO
• Tříleté ověřování experimentálního začlenění mladších žáků (od 1. třídy ZŠ) do výuky
LDO, z toho 1 rok konfrontace s výsledky téhož v práci J. Oudese. Podrobná dokumentace pro VÚP.
• Desetiletá spolupráce s DD v Jablonci nad Nisou - možnost začlenění vybraných dětí
z DD do výuky LDO, ověřování vlivu dramatické výchovy na proces socializace
deprivovaných děti; podrobná dokumentace.
• Vybudování prosperujícího oddělení LDO LŠU - ZUS v Jablonci nad Nisou, stabiliza-
ce oddělení, posílení prestiže LDO
• Účast v ústřední porotě dětského přednesu ZUŠ (Rakovník, Uherské Hradiště)
• Účast v krajské porotě literárních prací ZUŠ (Jablonec n/N.)
• Účast v krajské porotě dětských divadelních souborů ZUŠ (Semily)
Publikační činnost:
V tehdejším bulletinu Divadelní výchova:
• Drobné i větší dramatizace prozaických i básnických textů, vzniklých pro práci LDO. Metodické články k popisu práce na jejich realizaci.
• Metodické články k práci na dětském sólovém přednesu. Totéž v Amatérské scéně.
• Obsáhlá práce: Dramatická výchova jako prostředek socializace deprivovaných dětí.
V poslední době až do současnosti:
Účast v porotách dětského i mládežnického přednesu
• externí spolupráce se Střední pedagogickou školou Liberec - opakovaná účast v porotě školního kola Pedagogické poemy a práce v porotě národního kola Pedagogické poemy konaného v Liberci; účast na Pedagogické poemě v Karlových Varech
• opakovaná práce v krajské porotě literární části soutěže Evropa ve škole
• externí spolupráce se ZŠ J. A. Komenského v Liberci (I. stupeň)
Bibliografie:
JANA VOBRUBOVÁ
BIBLIOGRAFIE - připravil Jaroslav Provazník
Uveřejněno: Tvořivá dramatika 2001, č. 1.

Z INSCENACÍ UVEDENÝCH NA CELOSTÁTNÍCH, NÁRODNÍCH A JINÝCH VÝZNAMNĚJŠÍCH PŘEHLÍDKÁCH A DÍLNÁCH


Jana Vobrubová-Hana Doskočilová: Posledního kousne pes, Setkání v Radlicích, Praha 1983BIBLIOGRAFIE

Pásma, dramatické texty a dramatizace

1966
Bubínek ze skla (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1966, č. 6) [Scénické pásmo povídek Olgy Hejné]


1967
Struna. Dvakrát Bella Achmadulinová (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1967, č. 5)


1971
Paví očko (Praha: ÚDLUT, ed. Texty dětské scény, sv. 4) [Výběr a úprava ze stejnojmenné sbírky povídek Nikolaje Nosova]

”Hloupá pohádka o oslím vejci”, ”Malá pohádka o pyšné myši”, ”O králi Čachčachovi”,”O líné dívce a lakomém kupci”, ”O lišce starostce a královském princi”, ”O třech bratřích, kteří si byli podobni jako vejce vejci” in Sedmý sešit inspirace. Z knihy Zlatý jelínek (kavkazské pohádky) vybrala a upravila Jana Vobrubová (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1971, č. 4)


1972
”Blázínkové”, Mladá scéna XIV, 1972/1973, č. 2 [Dramatizace povídky Nikolaje Nosova]

”Cucavý špalíček”, Mladá scéna XIV, 1972/1973, č. 4 [Dramatizace povídky Nikolaje Nosova]

Děti platí polovic? I. část (Praha: ÚKVČ, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1972, č. 3) [Scénické pásmo povídek Hermíny Frankové]

Děti platí polovic? II. část (Praha: ÚKVČ, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1972, č. 4) [Scénické pásmo povídek Hermíny Frankové]

”Jak Čímča vyvedl Milana aprílem”, Mladá scéna XIV, 1972/1973, č. 4 [Dramatizace prózy Oldřicha Syrovátky]


1973
”Dobré nápady”, Mladá scéna XV, 1973/1974, č. 4 [překlad z němčiny]

”Liška nesmí dovnitř”, Mladá scéna XV, 1973/1974, č. 3 [překlad z němčiny]

”Schody”, Mladá scéna XV, 1973/1974, č. 4 [překlad z němčiny]


1974
”Co je psíkovi do kachen?”, Mladá scéna XVI, 1974/1975, č. 1


1982
”Bajky” in Od třinácti do šestnácti (Praha: DILIA, sv. 11239) [Pásmo bajek Ivana Andrejeviče Krylova]

”Filmy” in Od třinácti do šestnácti (Praha: DILIA, sv. 11239) [Pořad z textů Karla a Josefa Čapkových]

”Jak šlo vejce na houby”, Mladá scéna XXIV, 1982/1983, č. 2 [Adaptace pohádky Věry Provazníkové]

”Všichni kocouři neškrábou”, Mladá scéna XXIV, 1982/1983, č. 1 [Dramatizace pohádkové prózy Nataši Tanské]


1983
”Ať žije kmotr Králík” in Objevy a návraty (Praha: DILIA, sv. 11148) [Adaptace knihy Nové rozprávky strýčka Rémuse Joela Chandlera Harrise]

”Kam se ženou pulci” in Svět dětí, ptáků, fialek (Praha: DILIA, sv. 11296 [Pásmo veršů Borise Zachodera]

”Nahoru a dolů - tam a zpátky” in Svět dětí, ptáků, fialek (Praha: DILIA, sv. 11296) [Pásmo folklorní poezie]


1987
”Hroší maminka je tatínek”, Mladá scéna XXIX, 1987/1988, č. 3-4 [Dramatizace pohádky Jiřího Kahouna]

”Lovili čtyři rybáři”, Mladá scéna XXIX, 1987/1988, č. 3-4 [Dramatizace prózy Václava Čtvrtka]


1988
”Had je mašinka”, Mladá scéna XXX, 1988/1989, č. 2 [Dramatizace pohádky Jiřího Kahouna]

”Jak se jmenoval”, Mladá scéna XXX, 1988/1989, č. 2 [Dramatizace pohádky Jiřího Kahouna]

”Kde dávají sloni dobrou noc”, Mladá scéna XXIX, 1987/1988, č. 3-4 [Pásmo veršů Mileny Lukešové]

”Klíč od království”, Mladá scéna XXX, 1988/1989, č. 1 [Pásmo z veršů Josefa Bruknera]Knihy a publikace

1966
Literární práce žáků literárně dramatického odboru [sic!] lidové školy umění v Jablonci nad Nisou z třídy Jany Vobrubové (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1966, č. 4)


1969
Druhý sešit inspirace (Praha: ÚDLUT, ed.Textová příloha Divadelní výchovy 1969, č. 4)


1974
Devátý sešit inspirace. Poslední lekce na TIPu 73 / Z holandských sešitů inspirace (Praha: ÚKVČ, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1974, č. 1 [Spoluautor: Martinec, Václav]

Dramatická hra jako prostředek socializace dítěte (Praha: ÚKVČ, ed. Knihovnička divadelní výchovy, sv. 7)


1982
Hry se slovy a příběhy. Metodický list k Národní soutěži dětského literárního projevu (Praha: ÚDPM JF, literární úsek oddělení estetické výchovy) [Spoluautor: Provazník, Jaroslav]


1983
Literární a slovesné hry a výchova k samostatnému literárnímu projevu (Brno: KDPM) [= 2. vyd. publikace Hry se slovy a příběhy, 1982]


1987
Mělnické první čtení (Mělník: OKS Mělník) [Spoluautoři: Provazník, Jaroslav-Pavelková, Soňa-Kubálek, Vratislav-Šrámková, Vítězslava]


1989
Výchova dětského přednašeče (Praha: ÚKVČ, ed. Umělecký přednes, sv. 36) [Spoluautorky: Pavelková, Soňa-Štembergová, Šárka]Články, časopisecké cykly a příspěvky ve sbornících

1964
[odpověď na anketní otázky pro učitele literárně dramatických oborů lidových škol umění], Divadelní výchova I, 1964, č. 4


1966
”Bubínek ze skla (K práci na realizaci stejnojmenného pásma)”, Divadelní výchova III, 1966, č. 6

”K literárním pracím z jablonecké LŠU”, Divadelní výchova III, 1966, č. 4


1967
”Ať se na mne nedívá a nesměje se mi!”, Divadelní výchova IV, 1967, č. 3

”Struna - Literární dramatický odbor LŠU v Jablonci nad Nisou”, Divadelní výchova IV, 1967, č. 5


1968
”Vytváření kolektivu nových žáků LŠU””, Divadelní výchova V, 1968, č. 4


1969
”K textové příloze”, Divadelní výchova VI, 1969, č. 3

”Na vysvětlenou k práci na etudách”, Divadelní výchova VI, 1969, č. 4

”Před zahájením školního roku na Akademii pro výraz slovem a pohybem v Utrechtu”, Divadelní výchova VI, 1969, č. 6


1970
”Otevřít k něčemu oči. Zápisky o práci s dětmi z Dětského domova v Jablonci nad Nisou”, Divadelní výchova VII, 1970, č. 2-6


1972
”Na pomoc soutěžícím”, Mladá scéna XIV, 1972/1973, č. 3

”Než se dáte do práce...”, Mladá scéna XIV, 1972/1973, č. 2

”O dětském divadle v NDR”, Divadelní výchova IX, 1972, č. 2

”Tvořivě a zábavně”, Mladá scéna XIV, rubrika Dramatickým kroužkům, 1972/1973, č. 4


1973
”K diskusi o zcizovacím efektu”, Divadelní výchova X, 1973, č. 3

”Malé zamyšlení nad dětskou recitací”, Mladá scéna XV, 1973/1974, č. 3


1974
”Dětská dramatická hra je jenom hra?”, Amatérská scéna XI, 1974, č. 7

”Zamýšlíme-li se nad problematikou recitačních souborů...”[postřehy z ústřední přehlídky dětského přednesu 1974 pořádané ve Svitavách], Mladá scéna XVI, rubrika Kukátko Mladé scény, 1974/1975, č. 2


1975
”Malé zamyšlení nad dětskou recitací 3”, Mladá scéna XVII, 1975/1976, č. 1

”Malé zamyšlení nad dětskou recitací 4”, Mladá scéna XVII,1975/1976, č. 2


1976
”ABC dramaturgické práce s dětmi”, Mladá scéna XVIII, 1976/1977, č. 3 - č. 4

”Komunikativní dovednosti v dětské dramatické hře. I. Improvizace vycházející z pohybu”, Amatérská scéna XIII, 1976, č. 3

”Práce s dětmi v loutkářských souborech”, Československý loutkář XXVI, 1976, č. 12 + XXVII, 1977, č. 1 - 2


1977
”Zkušenosti z příbramské přehlídky dětského přednesu”, Mladá scéna XVIII, rubrika Kukátko Mladé scény, 1976/1977, č. 3


1979
”Mezikrajová přehlídka Vysoké Mýto ’79”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 2

”Tábor dětské dramatické výchovy”, Amatérská scéna XVI, 1979, č. 8

”Tábor dramatické výchovy - Jindřichovice 1978”, Kaplické divadelní léto ´79, 1979, č. 3 [Spoluautoři: Bláhová, Krista-Bláha, Jiří]


1980
”Cítím-li se na návštěvě dobře”, Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto ´80, 1980, č. 5

”Dramatická hra s nejmenšími školáky”, Mladá scéna XXII, 1980/1981, č. 2, 3, 4 + Mladá scéna XXIII, 1981/1982, č. 1

”Která dětská knížka pro Vás znamená hluboký zážitek a velkou hodnotu? Dnes odpovídají Krista a Jiří Bláhovi a Jana Vobrubová”, Kaplická čítanka. XII. kaplické divadelní léto ´80,
1980, č. 2


1981
”ABC dramatické výchovy 10 [správně má být 11] - Hlasová výchova”, Československý loutkář XXXI, 1981, č. 3

”Anketa Kaplické čítanky [příspěvek do ankety]”. Kaplická čítanka. XIII. kaplické divadelní léto ´81, 1981, č. 2

”Hry s rukama a kulíšky (Náměty Jany Vobrubové, literárně dramatické oddělení LŠU v Jablonci nad Nisou)” in Budínská, Hana-Provazník, Jaroslav: Loutky podněcují, inspirují a baví aneb Loutkářům nepřístupno (Praha: divadelní oddělení odboru
ZUČ ÚKVČ)

”Odkud kam v metodice dětského přednesu”, Amatérská scéna XVIII, 1981, č 2 [Spoluautorka: Pavelková, Soňa]

”Věci - vztahy - příběhy aneb Hry a hříčky s veteší”, Kaplická čítanka. XIII. kaplické divadelní léto ´81, 1981, č. 1


1982
”Divadlo utlačovaných Augusta Boala”, Kaplická čítanka. XIV. kaplické divadelní léto ´82, 1982, č. 3


1985
”Cesty k předmětu a loutce. Obyčejný kulíšek jako východisko dramatické hry”, Kaplická čítanka. 17. kaplické divadelní léto, 1985, č. 3

”Co se v dramatické výchově podařilo v uplynulých deseti letech? (Několik hlasů z ankety KČ 1981)” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 40-44 [Spoluautoři: Pavelková, Soňa-Josková, Zdena-Bouda, Boris-Budínská, Hana-Chytrová, Marie-Magerová, Eva-Mašatová, Milada-Oudes, Jiří]

”Jaké jsou dnešní děti? Anketa Kaplické čítanky”, Kaplická čítanka. 17. kaplické divadelní léto, 1985, č 5

”Jaké vlastně jsou dnešní děti (anketa)”, Československý loutkář XXXV, 1985, č. 7 [Spoluautoři: Brůček, Josef-Mašatová, Milada-Budínská, Hana-Mlejnek, Josef]

”Paradox? Provokace? Naopak: Jedna z možností užitečné inspirace”, Československý loutkář XXXV, 1985, č. 3

”Věci - vztahy - příběhy” in Horáková, Eva-Provazník, Jaroslav: Listování Kaplickou čítankou. Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974-1984 (Kaplice-Praha: organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ), str. 55-58


1986
”Jak to vidí porotce [odpověď do ankety]”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 2

”Kouzelné kalhoty a další rekvizity Šárky Štembergové”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 6

”Nejmenší školáci a dětský literární projev”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 7

”První pomoc”, Československý loutkář XXXVI, 1986, č. 5

”(Včera) Pidivadlo. Posudek krajské poroty”, Kaplická čítanka. 18. kaplické divadelní léto, 1986, č. 3 [Spoluautoři: Pavelková, Soňa-Josková, Zdena-Veselková, Stanislava]


1987
”Včera se diskutovalo o Dívce Vasilise. Posudek krajské poroty”, Kaplická čítanka. 19. kaplické divadelní léto,1987, č. 2 [Spoluautoři: Pavelková, Soňa-Vik, Vlastimil-Veselková, Stanislava]


1988
”20 let Kaplice”, Kaplická čítanka. 20. kaplické divadelní léto, 1988, č. 5


1989
”Tři nahlédnutí do kaplických seminářů. Ze zápisníků dlouholeté kaplické lektorky” in Horová, Eva-Provazník, Jaroslav: 20 kaplických let. Kaplické kapitoly dětského divadla (Praha: Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ-organizační štáb KDL-STD), str. 47-50


1990
”Já vím”, Zpravodaj. Národní přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů [Prachatice] 1990, č. 3


1991
Nejmenší školáci a dětský literární projev, in Písmena-slova-příběhy (Příloha pro vaši inspiraci), in Náš svět 1990/1991. Sborník z 19. ([správně 18.] ročníku národní soutěže dětského literárního projevu (Praha: IDM ČR)

”6 sudiček - 6”, 7 prachatických dnů, 1991, č. 7

”Zeptali jsme se některých členů odborné poroty a lektorského sboru: Co vy a tvořivá dramatika od poslední národní přehlídky? [anketa]”, 7 prachatických dnů, 1991, č. 1


1997
”Liberecká regionální přehlídka”, Deník Dětské scény ´97, 1997, příloha č. 5Editorská a překladatelská práce

1978
Namaluj slunce. Sborník textů pro umělecký přednes starších dětí (Praha: SKKS)


1969
Prózy. Ze studijních textů literárně dramatického oddělení LŠU v Jablonci nad Nisou vybrala a upravila Jana Vobrubová (Praha: ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1969, č. 2) [Texty Zdeňka Adly, Miloše Macourka, Hermíny Frankové, Z. K. Slabého, Petra Lhoty, Jiřího Suchého]


1973
Letní hříčky, Z Zetralhaus für Kulturarbeit v Lipsku vybrala, přeložila a upravila Jana Vobrubová (Praha: ÚKVČ, ed. Textová příloha Divadelní výchovy 1973, č. 1)

Související Ročníky přehlídek

Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.