Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: NOVÝ, Antonín Karel, Praha, OJ Pokrok, tajemník Matice divadelní, 1890 předseda ÚMDOČ

Datum narození: 25.5.1852
Místo narození: Horní Stupno*, o. Rokycany
Datum úmrtí: 17.11.1921
Místo úmrtí: Praha
Antonín K. Nový
ve svém rodišti vychodil obecnou školu, poté vystudoval gymnasium v Plzni. Již v plzeňských letech (kdy Plzeň byla pro českou kulturu a společenský život téměř mrtva) si s kamarády a spolužáky založil soukromé divadlo a také s nimi v bytě své sestry pořádal divadelní představení. V tomto bytě také sám vymaloval pro divadlo oponu a veškeré dekorace - ovšem jen papírové.
Opona však nejspíš nebyla nikterak špatná, protože později byla upotřebena na improvizovaném jevišti při šibřinkách plzeňského Sokola. Na tomto jevišti se pak odehrály první výstupy mladého nadšeného divadelníka, později "ochotníka osvědčeného, znamenitého!". Na loutkovém divadélku předváděl své vlastní komedie a hry s papírovými loutkami okolním dětem a mládeži.

Po gymnaziálních studiích odešel do Prahy na obchodní školu.
1867 se do Plzně vrátil a do společenského života začal zasahovat hlouběji. Stal se členem Sokola a zpěváckého spolku Hlahol, poté i renomovaného zábavného spolku Svornost, který tehdy sídlil v sále U Šáryho na Slovanech. Oblíbilo si ho nejen obecenstvo, ale i členstvo, které jej brzy zvolilo za jednatele a potom i za režiséra a potom i ředitele a ředitele zábav včetně divadla. Ze Svornosti se jeho činnost rozvinula do všech plzeňských ochotnických spolků.

Cca 1870, po přesdílení do Prahy, se stal členem čtenářsko-ochotnické jednoty Pokrok v Žižkově /tehdy působila v Karlíně/, kde
1871 - 10. 10 . - poprvé vystoupil v roli Břetislava ve hře F. B. Mikovce: Břetislav a Jitka. Záhy patřil k předním ochotnickým silám, nejčastěji vystupoval na jevišti Měšťanské besedy na Vinohradech, býval zván do náročnějších rolí řady pražských spolků.

Profese: ředitel I. české spořitelny.

---
1880 na ustavujíící valné hromadě Matice divadelní zvolen členem výboru.
1880 tajemníkem Matice divadelní.
1881 provolání výboru Matice divadelní, podepsané předsedou A. K. Novým a místopředsedou J. V. Fričem, jenž zve do nově zakládaného hereckého odboru a vyzývá k zplacení příspěvků, Divadelní listy 1881/č. 21
1885 Matice divadelní nahrazena Ústřední maticí div. ochotníků českoslovanských (ÚMDOČ), prvními předsedy byli A. K. Nový, K. Pippich, J. Ladecký, Fr. Ruth, Karel Kettner.

1890 IV. sjezd divadelních ochotníků českoslovanských. 19. 5. 1890 o 2. hod. odpol. Sjezd i slavnostní přátelský večer zahájil starosta ÚMDOČ Ant. K. Nový. Pořádáno ve velkém sále Měšťanské besedy pražské.

Režie či v roli (např):

Dlouholetý člen - herec, režisér a organizátor ochotnické jednoty Pokrok, posléze Měšťanské besedy na Vinohradech - podle dobových svědectví patřil k předním hercům i režisérům, které si vyhlášené divadelní spolky rády zvaly k pohostinským vystoupením.

Byl úspěšný i profesně, byl asekuračním úředníkem - např tajemníkem banky Slavie. Také založil velmi vážený Spolek asekuračních úředníků.

1877 k oslavě 10. výročí spolku Magelona (Kolár), sehrána přičiněním jednatele A. K. Nového v Novém českém divadle, obsazena především členy Pokroku, tím dosáhla jednota zvučného jména, Výtěžek 300 zl. na ND.
1879 spoluúčinkoval v brněnském slavnostním představení k stříbrné svatbě Jejich Veličenstev - V Sedláku křivopřísežníkovi sehrál jednu z hlavních rolí - Petříka.
1887 - 3. 4. - 20. hra spolku Pokrok v sezoně, ve večeru aktovek, režie Karlínský - Jos. Flekáček: Husité před Naumburkem, Kazimír Zalewski: Ostrouhali, sehrána i jednoaktovka A. K. Nového: Žižka pod pantoflem.

1881 Uvedeno drama Otrok z vášně (autor A. Nový) k poctě dlouholetého režiséra Nového, v hl. rolích Rottová, Nový, Haštalský, Chlumský.
---
Soukromé div. U sv. Mikuláše -
1877 - 20. 2. - G. von Moser: Ultimo, Nový v roli Jiřího Sokola.

Měšťanská beseda Vinohrady- mj.
1880 J. Počátecký dle L. Thibauda: Manžel v bavlnce. 1880 hráno na večeru Matice divadelní v Umělecké besedě, A. Nový v roli Adolfa Slavíka.
1892 F. Cavalotti: Bílé růže, E. de Naja: Na zdi, režie A. K. Nový.
1893 E. A. Görner: Vychovatel v nesnázích,1880 J. Počátecký dle L. Thibauda: Manžel v bavlnce, režie Ant. K. Nový.
Bibliografie:
Divadelní listy 1880, č. 9, s. 139-142.
----
Z divadelních her Ant. K. Nového:

Alexandrina, činohra ve 4 jednáních, sehrána poprvé s úspěchem v ochot. jednotě Pokrok roku 1878.
Mravní akademie, veselohra v 4 jednáních, poprvé provozováno v ochot. jednotě Pokrok.
Otrok vášně, drama ve 3 jednáních, poprvé s úspěchem v ochot. jednotě Pokrok roku 1881.
Nihilista, fraška v 1 jednání, tiskem v Div. bibl., sv. 177.
Žižka pod pantoflem, komedie z ochotn. života, sehráno s velkým úspěchem v jednotě Pokrok v list. 1881 a v únoru 1882 v Umělecké besedě.


Z dramatizací:
Jindřich Dunbar, dramatizace angl. románu Bradonové, hrálo Švandovo divadlo na Smíchvě /U Libuše/ 16. 1. 1889.
Archivy:
Soukromý archiv Slavomíry Nimmerfrohové, Praha:
Pozůstalost po A. K. Novém
Poznámka:
Obec narození - v současnosti obec Stupno, část obce Břasy. Dříve děleno na Horní Stupno a Dolní Stupno.
Profese:
autor
režisér
herec
organizátor
Význam:
vynikající jedinec přesahující regionální význam
Obor působení:
činohra
opereta
Jiné2

Související Organizace

Související Obrázky

Antonín Karel Nový, jeden ze zakladatelů ÚMDOČ
Mnichovo Hradiště, Ochotnické divadlo, zakládající člen Matice divadelní, dopis, 1880
Praha-Vinohrady, Měšťanská beseda, Bílé růže, Na zdi, 1892
Praha-Vinohrady, Měšťanská beseda, obálka programu v sezoně 1893/94
Praha-Vinohrady, Měšťanská beseda, Program divadelního večera, 1893


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Antonín Karel Nový, jeden ze zakladatelů ÚMDOČ