Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: MAREK, Antonín

Datum narození: 5.9.1785
Místo narození: Turnov
Datum úmrtí: 15.2.1877
Místo úmrtí: (Praha-) Smíchov
římskokatolický kněz, spisovatel (téměř 60 let působil v Libuni na okrese Jičín 1823-1876, na penzi se odstěhoval do Prahy),
básník, přítel Josefa Jungmanna,
první významný jev v české poezii politické,
překladatel poezie a dramatu (Shakespeare: Omyly, knižně 1823 - pro ochotnické spolky v Turnově a Libuni) i prózy,
tvůrce nové české filozofické terminologie.
Jako školní dozorce (1844-58) pozvedl školství turnovského vikariátu.
V duchu Jungamnnova jazykového programu se podílel na organizačním zajišťování rozvoje čeké kultury, získával Čechy pro Matici českou, staral se o oprodej jejích knih, účastnil se práce v Umělecké besedě, Svatoboru, Akademickém řečnickém a čtenářském spolku
1849 se v Praze zúčastnil Slovanského sjezdu
Jako "libuňský jemnostpán" ( viz dramatický obrázek A. Horákové Libuňský jemnostpán - 1926, který hojně hrály ochotnické soubory, 1932 dokonce jičínský spolek na JH) byl členem a středem přítelského okruhu vlastenců z okolí (kněží, učitelé).

Zasazoval se o české ochotnické divadlo v Turnově a Libuni.
V Turnově 1810 místní "liboherci" sehráli první ochotnické představení Dva buchy a tri šuchy (Palkovič), též první uvedení slovenské hry na českých jevištích. (Další její uvádění je známo až ve 40. letech 19. stol.) Představení bylo uvedeno v přízemí radnice vlasteneckým knězem Ant. Markem, který byl s Janem Michalem Kotlerem duší turnovských divadelníků. Iniciovali činnost ochotníků i v dalších letech. Uváděli hry českých obrozeneckých autorů, např. Šedivý, Zíma.
---------
Z dopisu Josefa Jungmanna Antonínu Markovi, 1811. Časopis Českého musea, 1881, s. 524.
Turnovští zasluhují všem Čechům za příklad vystaveni býti, že tak stále s českou Thálií obcují.
---------

1818 hry v turnovské zahradě na ostrově u Shořalého mlýna v aréně "u milošumné Jizery". Pro zimní produkce hledán vhodný prostor.
1819 hry v síni turnovské radnice,
od 1821 U římského císaře, asi po půl roce přestěhování do hostince U zlatého orla.
Ač 1822 místodržitelství zamítlo žádost A. Marka o povolení her, byla uvedena Kouzedlnice Sidonia a Hrad Kunětice.
1823 zakoupeny spolkem místnosti v 1. patře hostince U zlatého jednorožce, čp. 2, upraveny výhradně pro potřeby divadla, vzniklo tak první stálé divadlo v Turnově.
--------
Z Prologu k zahájení českých ochotnických her divadelních v Turnově od Antonína Marka. 1820.
Chrám Thálin budiž osvěcován hlaholem řeči české.
Básníků duch k Tobě hovoř, spoluměšťane vlasti,
lásky oheň rozpal v obětnici her divadelních,
zábava ušlechtilá bude krásliti chvíle večerní!
-----------
1830 přeložil a vydal C. F. van der Velda: Divadlo z ochoty.

Založil tradici ochotnického divadla v Libuni: ochotníkům opatřoval vhodné hry, pořádal tzv. Besedy (deklamace, zpěv, hudba) a pro jejich potřeby překládal ze světové dramatické literatury, mj. Omylové (Shakespeare).
1864 se podílel na založení divadelního spolku, na nějž obec pod jeho vlivem přispěla půjčkou 240 zl.

Turnovský spolek divadelních ochotníků od 1906 pojmenován Antonín Marek.
Bibliografie:
autorské dilo viz níže Lexikon české literatury..., mj.
1830 přeložil a vydal povídku C. F. van der Velda: Divadlo z ochoty.

DĚJINY českého divadla II. díl. Praha, Academia 1969, s. 139, 230, 370.

LEXIKON české literatury 3/I M-O. Praha, Academia 2000, s. 95-99.

SIEGLOVÁ, E.: Z počátků ochotnického divadla v Turnově. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1983, s. 40.
Archivy:
Literární archiv Památníku národního písemnictví:
MAREK Antonín
římskokatolický kněz, spisovatel
1785 - 1877
Osobní fond v rozsahu 5 kartónů, 1792 - 2000.
• Doklady a) vlastní; b) rodinné; c) cizí.
• Korespondence a) přijatá (K. S. Amerling, V. Hanka, J. Jungmann, P. J. Šafařík, J. K. Tyl); b) odeslaná; c) cizí.
• Rukopisy a) vlastní (poezie, odborné práce, články, poznámky); b) cizí.
• Tisky.
• Výstřižky.
• Fotografie.
Zpracováno ve 2. stupni evidence - B. Pražáková: Antonín Marek, Praha 1978, edice inv. č. 337 (5 kartónů); K. Bílek: Antonín Marek, 2. část, Praha 2002, edice inv. č. 1131 (1 kartón).
Další část fondu: Muzeum Šumavy v Kašperských Horách, Muzeum Českého ráje v Turnově.

Pozvánka a program představení Českého divadla Hezká perníkářka, 31. 5. 1840, tisk, 2 ll, 8

Související Obrázky

Antonín Marek, portrét – olej  Antonína Machka, před rokem 1841.
Divadlo z ochoty
Dopis J. Jungmanna Ant. Markovi, únor 1823 – zamítnutí provozování divadel. her  v Turnově (českých i německých)
Marek Ant, portrét
Marek Antonín, foto v křesle
Mnichovo Hradiště, Ochotnické divadlo, dopis P. Ant. Marka, 1873
Mnichovo Hradiště, Program slavnosti Jungmannovy,  plakát, 1873


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Antonín Marek, portrét – olej  Antonína Machka, před rokem 1841.
Divadlo z ochoty
Marek Antonín, foto v křesle