Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Organizace: Plzeň, Archiv města Plzně, zař. magistrátu

Archiv města Plzně
Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Plzeň (Esprit)
Místa vzniku fondu Plzeň
Časový rozsah: 1954-1996
Metráž: 4,81 bm zpracováno (z toho 1,08 bm inventarizováno) 2,66 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Městské kulturní středisko v Plzni, Nejedlého sady 1 (dříve Osvětová beseda města Plzně 1951 - 1958, Městský osvětový dům Plzeň 1958 - 1972) Esprit (nyní p.o.)-plzeňský kulturní servis (vznikl rozdělením MKS na Esprit a Hvězdárnu a planetárium od 1. 7. 1992), právní nástupce MKS
Tematický popis: Knihy, pom. kniha, spisy. Z r. 1996 - Knihy pomocné (1975 - 1992) - knihy návštěvníků výstav, kroniky klubových pořadů (Luna, Družba, Plzeňka), archivní knihy MKS, ObvKS 1-4, 2 literární rukopisy (KB 1882), Spisy (1966 - 1993): plány činnosti, rozpočty, rozbory činnosti a hospodaření, dokumentace výstav v Luně, kroužků ZUČ (hudební, výtvarné, fotokroužky, filmový klub, divadla), různékurzy a kluby (středisko důvěry, Deltaklub Luna), poradní sbory, pořady pro mládež (Mládež a kultura), kulturní akce (koncerty, burzy, divadelní představení). Fotodokumentace: diapozitivy obrazů, fotografie kult. akcí v Plzni (KZ Šeříková ul.), jiné dokumentární fotografie z let 1974 - 1985, 1 album. Dokumentace výstav, zápisy z porad a příkazy ředitele, org. řád a kol. smlouvy, zřizovací listiny, účetní rozvahy a závěrky.
Archivní pomůcky
KALSEROVÁ J.-LINDA J.: MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V PLZNI (OSVĚTOVÁ BESEDA MĚSTA PLZNĚ, MĚSTSKÝ OSVĚTOVÝ DŮM) I., 1954 - 1990. Inventář, 1985, s. 14, ev.č. 169.
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V PLZNI II., 1978 - 1983. Prozatímní inventární seznam, 1989, s. 4, ev.č. 317.

Div. sdružení Vojan, 1924-1951. Ev. č. pomůcky 166.

Dramatické sdružení Klicpera v Plzni, 1920-1962. Ev. č. pomůcky 322.

Občanská beseda v Plzni, 1872-1896. Ev. č. pomůcky 307.

Dělnický OS Havlíček, Na Petříně, 1928-1967. Ev. č. pomůcky 164.

• Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Tyl Dýšiná
Časový rozsah: 1902-1924
Tematický popis: Spolkový a kulturní život v Dýšiné.
Archivní pomůcky
SBÍRKA RUKOPISŮ 1 - 4, 1890 - 2002. Inventář, 1890, s. 2055, ev. č. 638
---
• JPT Kaznějov, ka 35
---
• Ochotnický spolek (kroužek) Budil v Liticích u Plzně, inv. č. 1229, ka 95
---
• Dělnické divadlo v Černicích, č. inv. 717, ka 83
---
• DTJ Černice, inv. č. 244, ka 38
----
• Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha. Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT
-----
• Plzeň 8-Černice: Středostav, DrO živnostenské obchodnické strany
evidenční č. pomůcky: 322
Název pomůcky: DRAMATICKÉ SDRUŽENÍ KLICPERA V PLZNI, 1920 - 1962, Druh pomůcky: Prozatímní, 1984
Autoři pomůcky: DOUŠA J.
In: Dopis DrO Středostav, 1931
---
• Spolek divadelních ochotníků Bílá Hora se sídlem v Bolevci-Bílé Hoře, inv. č. 1735, ka 117
---
• Spolek divadelních ochotníků Plzeň-Bílá Hora, inv. č. 1340, ka 100
---
• Bolevec, DTJ, inv. č. 244, ka 38
---
• Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha. Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT
---
• Spolek divadelních ochotníků strany sociálně demokratické v Bolevci, inv. č. 259, ka 42
---
• Plzeň-Bolevec: Sokol (od 193x do 194x)
---

Dramatické sdružení Bouda v Plzni, inv. č. 330, ka 53
---
• Dělnický ochotnický spolek v Božkově, inv. č. 1712, ka 116
---
• Spolek divadelních ochotníků Úslavan se sídlem v Božkově, in. č. 526, 1736, ka 70, 117
---
• Ochotnický spolek Bukovec v Bukovci u Plzně, inv. č. 704, ka 82
---
• Spolek divadelních ochotníků Osvěta v Bukovci u Plzně, inv. č. 707, ka 82
---
• Název fondu (sbírky): Ochotnický spolek, Červený Hrádek
Časový rozsah: 1966
Původce fondu (sbírky): Ochotnický spolek v Červeném Hrádku
Tematický popis: Kronika
Archivní pomůcky
DOUŠA J.: OCHOTNICKÝ SPOLEK V ČERVENÉM HRÁDKU, 1966. Sdružený a skupinový inventář (část), 1976, s. 18, ev.č. 424/4.
---
• Spolek divadelních ochotníků v Červeném Hrádku u Plzně, inv. č. 1218, ka 94
---
• Závodní klub ZK ROH Masna, Divadelní odbor, Plzeň. Červený Hrádek, inv. č. 1218, ka 94
---
• DrO při sdružení Mladé generace Čs. živnostensko obchodnické strany středostavovské v Plzni-Doubravce, inv. č. 1526, ka 106
---
• Dělnický ochotnický spolek v Božkově, inv. č. 1712
---
• Divadlo J. K. Tyla, Plzeň-Doubravka, inv. č. 109, ka 20
Spolek divadelních ochotníků Tyl v Doubravce, inv. č. 109, ka 20
---
• Dělnické divadlo Plzeň-Doudlevce, inv. č. 146, ka 26
---
• Dramatický spolek Heyduk v Plzni-Doudlevcích, inv. č1504, ka 106
---
• Jednota divadelních ochotníků v Doudlevcích, inv. č. 146, ka 26
---
• Dělnické divadlo se sídlem Plzeň-Jatky, č. inv. 31, ka 6
---

Dramatický klub v Plzni, Jateční kolonie, inv. č. 2151, ka 136
---
• Dělnický ochotnický spolek Plzeň-Karlov, inv. č. 208, ka 35
---
• Dramatické sdružení Vrchlický v Plzni-Karlově, inv. č. 328, ka 52
---
• II. Tylův okrsek ÚMDOČ Plzeň, inv. č. 249, ka 38
---
• Lidové divadlo v Koterově, inv. č. 721, č. 83
---
• Spolek divadelních ochotníků V. Budil Plzeň-Letná, inv. č. 1734, ka 117
---
• Jednota divadelních ochotníků Plzeň-Letná, inv. č. 695, ka 82
5 plakátů.
---
• Plzeň-Peklo, Odborové sdružení československé (do 193x)
Archiv města Plzně (?)
---
• Vojan, Dělnický ochotnický spolek v Plzni-Pekle, inv. č. 1711, ka 116.
---
• Dramatické sdružení Divadélko, Petrohrad v Plzni, inv. č. 1559, ka109
• Dramatické sdružení Petrohrad v Plzni, inv. č. 405, 1559, ka 109
---
• Rudá scéna, DrO sociálně demokratické mládeže Plzeň-Petrohrad, inv. č. 1785, ka 119
---
• Název fondu (sbírky): Dělnický ochotnický spolek "Havlíček" Petřín, Plzeň (excp.0709)
Časový rozsah: 1928-1967
Původce fondu (sbírky): Dělnický ochotnický spolek "Havlíček" na Petříně (ZK RPZ Plzeň - Petřín - dramatický odbor)
Tematický popis: Album, spisy. publikace
Archivní pomůcky
DĚLNICKÝ OCHOTNICKÝ SPOLEK "HAVLÍČEK" NA PETŘÍNĚ, 1928 - 1967. Inventář, 1982, s. 3, ev. č. 164, též inv. č. 42, ka 8
---
• Dykova scéna, dramatické sdružení obvodní organizace Čs.N.D. v Plzni-Pražské předměstí, inv. č. 1505, ka 106
---
• Divadlo Svazu české mládeže v Radobyčicích u Plzně, inv. č. 1231, ka 95

• Dělnický ochotnický spolek Skvrňany, inv. č. 180, ka 31.
• Spolek divadelních ochotníků strany sociálně demokratické v Sklvrňanech, inv. č. 180, ka 31
---
• Plzeň-Skvrňany: Sokol (od 190x), Archiv města Plzně: plakát
---
• Dramatické sdružení Bouda v Plzni, inv. č. 330, ka 53
-----
• Dělnický ochotnický spolek Plzeň-Újezd, inv. č. 725, ka 84
---
• Spolek divadelních ochotníků Valcha na Valše u Plzně, inv. č. 655, ka 79
---
• Dramatické sdružení Vendelín Budil v Plzni, inv. č. 303, ka 49
---
• Divadelní vzdělávací spolek Svatopluk Čech v Plzni, inv. č. 1515, ka 107
---
• Ochotnický spolek Čelakovský v Plzni, inv. č. 1715, ka 117
---
• Plzeň: Československá národní demokracie, 6 plakátů
---

• Čtyřlístek, dramatický a literární spolek v Plzni, č. inv. 1529, ka 107
---
• Dělnická beseda, ka 60
---
• Dělnický ochotnický spolek pivovarského zaměstnanectva v Plzni, inv. č. 1726, ka 117
---
• Název fondu (sbírky): Dělnický ochotnický spolek Plzeň
Časový rozsah: 1898-1913
Metráž: 0,10 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: členská kniha 1898-1907, pokladní kniha
Archivní pomůcky
SBÍRKA RUKOPISŮ 1 - 4, 1890 - 2002. Inventář, 1890, s. 2055, ev.č. 638.
---
• Dramatické sdružení Divadélko v Plzni, inv. č. 1502, ka 106
Dramatické sdružení Divadélko při Českobratrském evangelickém východním sboru v Plzni, inv. 1502, ka 106
---
• Divadlo mladých v Plzni, inv. č. 593, ka 77
---
• Domov v Plzni, Archiv města Plzně: plakát
---
• Spolek divadelních ochotníků Dramatické studio v Plzni, inv. č. 646, ka 79
---
• Dykova scéna, dramatické sdružení obvodní organizace Čs.N.D. v Plzni-Pražské předměstí, inv. č. 1505, ka 106; 3 plakáty
----
• I. plzeňský okrsek republikánského dorostu, Archiv města Plzně: plakát
---
• Dramatické sdružení Jablonský v Plzni, inv. č. 1716, ka 117
---
• Dramatické sdružení Jirásek v Plzni, inv. č. 217, č. 36
---
• Junák Plzeň, inv. č. 16/140, ka 24. (excp.)
---
• Název pomůcky: DRAMATICKÉ SDRUŽENÍ KLICPERA V PLZNI, 1920 - 1962, Druh pomůcky: Prozatímní,1984, evidenční č. pomůcky: 322
Autoři pomůcky: DOUŠA J.
Dramatické sdružení Klicpera v Plzni, inv. č. 268, ka 43 (excerp.).
Dramatické sdružení Klicpera, spolek ku podporování Husovy městské knihovny města Plzně, inv. č. 268, ka 43.
---
• Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků "Kolár" Plzeň (excerp.)
Časový rozsah: 1926-1932
Tematický popis: Plakáty
Archivní pomůcky
SBÍRKA LITERÁRNÍCH RUKOPISŮ I - X, 1925 - 2001. Inventář, 1925, s. 0, ev.č. 624.
---
• Národně vzdělávací ochotnický spolek Kolár v Plzni inv. č. 290, ka 47
• Spolek Jan Sladký Kozina, inv. č. 406, ka 60
Kulturní a dramatické sdružení Jan Sladký Kozina v Plzni, inv. č. 748, ka 85
---
• Lidové divadlo v Plzni, Pobřežní ul. - DD Peklo, inv. č. 274, č. 44
---
• Pozůstalost Josefa Skupy. Ld Feriálních osad.
---
• Sdružení ochotníků Lumír v Plzni, inv. č. 1714, ka 117
--
• Dramatické sdružení Má vlast se sídlem v Plzni, inv. č. 185, ka 32
---
• Dramatické sdružení Maska v Plzni, inv. č. 326, ka 52

• Divadelní odbor při sdružení Mladé generace Čs. strany živnostensko-obchodnické středostavovské, inv. č. 1527, ka 107
---
• Spolek divadelních ochotníků Mošna v Plzni, inv. č. 212, ka 35
---
• Divadelní sdružení studentů škol středních a odborných Mrštík
---
• Dramatické sdružení Naše scéna, inv. č. 1503, ka 106
---
• Probuzení, Dramatický a literární spolek v Plzni, inv. č. 1528, 1771, ka 107, 118
---
• Spolek akademiků Radbuza v Plzni, 2 plakáty.
---
• Řemeslnická beseda Plzeň, plakát
---
• Sdružené katolické spolky Plzeň, 2 plakáty
---
• Spolek českých úředníků železničních Plzeň, plakát
---
• Studenti Plzeň: 2 plakáty
---
• Studio experimentálního kolektivu, inv. č. 1001, ka 90
---
• 1920-1930 Jubilejní almanach Masarykova studentského domu v Plzni. Plzeň 1930. Archiv města Plzně
---
• Svaz národního osvobození Plzeň: plakát
---
• Plzeň: Svornosť, vzděl. a div. spolek - razítko
---
• Divadelní scéna Thalie v Plzni, inv. č. 1941, ka 124, 3 plakáty
---
• Dělnický divadelní ochotnický spolek Třebízský v Plzni, inv. č. 11710, ka 116
---
• SDO Tyl (Baráčníci), Plzeň, 5 plakátů
---

Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Tyl, Plzeň
Časový rozsah: 1859-1936
Původce fondu (sbírky): Tyl - jednota divadelních ochotníků v Plzni
Tematický popis: Plakáty, věstníky, sbírky, divadelní listy, rukopisy a strojopisy rolí
Archivní pomůcky
SBÍRKA LITERÁRNÍCH RUKOPISŮ I - X, 1925 - 2001. Inventář, 1925, s. 0, ev.č. 624.
---
• Jednota divadelních ochotníků Tyl v Plzni, inv. č. 53, ka 10
Sbírka plakátů - 5 pl.
---
• Ústřední jednota dělnického divadelního ochotnictva při Dělnické akademii v Plzni, inv. č. 211, ka 35
Ústřední jednota dělnických divadelních ochotníků československých v Plzni, inv. č. 211, ka 35
---
• Dramatické sdružení Bouda v Plzni, inv. č. 330, ka 53
---
• Dramatické sdružení Vlast v Plzni, inv. č. 1716, ka 117
• Plzeň: Zeyer / Jednota katolických jinochů a mužů / DrO katolických spolků v Plzni
Název pomůcky: DRAMATICKÉ SDRUŽENÍ KLICPERA V PLZNI, 1920 - 1962, Druh pomůcky: Prozatímní,1984; evidenční č. pomůcky: 322
In: Dopis DS Zeyer s žádostí o souhlas s hostováním St. Boříka v Románku na horách,1931

• Jednota divadelních ochotníků Zeyer v Plzni, inv. č. 137, ka 24

• Praha-Karlín: Měšťanská beseda, Archiv města Plzně: 18 plakátů.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.