Databáze českého amatérského divadla

Organizace: ÚMDOČ, Jihlava, krajský obvod, 9.kraj, 1948-1951

Rok založení: 1948
Rok ukončení činnosti: 1951
9. kraj ÚMDOČ vznikl po únoru 1948. Úkolem nově zřízeného kraje bylo zvyšovat uměleckou úroveň divadelních souborů, řídit práci jednotlivých okrsků, organizovat školení a divadelní soutěže. Sekretariát, ve kterém pracoval placený tajemník, byl v Palackého ulici. Úkolem kraje bylo též zvyšovat politické uvědomění divadelníků. Zřízení kraje se zprvu projevilo zvýšenou aktivitou divadelní činnosti souborů, tak i organizační činnosti jednotlivých okrsků.

Krajská organizace uspořádala v r. 1949 v rámci „Podzimu na Vysočině“ divadelní soutěž a krajskou konferenci ochotníků. Po roce 1949 však činnost upadala, protože se chystala reorganizace ochotnické práce a koncem r.1950 došlo k chystané přeměně a ÚMDOČ byla zrušena a její náplň převzalo Ústředí lidové umělecké tvořivosti. Zároveň byly zrušeny i krajské sekretariáty ÚMDOČ. V Jihlavě působil však až do února 1952, neboť prováděl likvidaci a zároveň ještě napomáhal při zapojování divadelních spolků do závodních klubů.

Dle úvodu v Archivní pomůcce 479, SOkA Jihlava
Archivy:
Státní okresní archiv Jihlava :
Fond JAF 524, archivní pomůcka 479.
1 Podací protokol 11.4.1950-25.2.1951 / též záznamy o schůzích/
2 Záležitosti organizační, zápisy ze schůzí 1949 - 1951
3 Korespondence s ÚMDOČ 1949 – 1951
4 Oběžníky ÚMDOČ / týkající se organizační činnosti, též zapojení divadelních spolků do ZK a LUT/ 1948 – 1951
5 Korespondence s okrsky/ Hany Kvapilové Jihlava, Březinův Nová Včelnice, Humpolec, Havlíčkův Havlíčkův Brod, Horácký Třebíč, Jelenův Světlá n/Sáz,Karenův Pelhřimov, Podyjský Dačice uvedeny seznamy ochotnických spolků a jejich převádění do závodních klubů/ 1949 -1951
6 Divadelní soutěž ÚMDOČ 1950
7 Kurs posudkářů 1950
8 Razítko: 9. kraj ÚMDOČ v Jihlavě

2. Vývoj fondu
Fond byl začleněn do písemností ochotnického spolku „Klicpera“, neboť v sekretariátě kraje Ú.M.D.O.Č. se vyřizovala též agenda ochotnického spolku. Při inventarizaci „Klicpery“ v prosinci 1961 byly písemnosti 9. kraje vytříděny, zpracovány a uloženy v Okresním archivu v Jihlavě.
3. Archivní charakteristika
Fond podává přehled o činnosti 9. kraje za celou dobu jeho činnosti od r. 1948 do r. 1951. Zachovaly se pouze spisy /1karton/ a 1 podací protokol, ve kterém jsou též záznamy o schůzích. Spisy jsou uloženy podle tématického uspořádání.
4. Obsah fondu
Spisy obsahují především záležitosti organizační, korespondenci s okrsky a Ú.M.D.O.Č., ze kterých je též patrné zapojování ochotnických spolků do závodních klubů.
5. Inventář
Uspořádal a lístkový inventář napsal v prosinci 1961 Šimka. Týž napsal, rovněž v prosinci 1961 úvod a časopis inventáře.

Související Obrázky

Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, I. krajská konference - program, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Jednací řád, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, kandidátní listina, 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, kandidátní listina, 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, otisk razítka, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, zpráva přípravného výboru, 1949
ÚMDOČ, likvidace, usnesení výkonného výboru, s. 4, 1950


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, I. krajská konference - program, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, kandidátní listina, 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, otisk razítka, 1949
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, kandidátní listina, 1950
Jihlava, 9. kraj ÚMDOČ, Jednací řád, 1949