Databáze českého amatérského divadla

Organizace: ÚMDOČ, Loštice, Severomoravský okrsek

Rok založení: 1924
Rok ukončení činnosti: 1951
Skupina organizací:
1924 - 18. - založení okrsku, 10 jednot odehrálo celkem 29 her, nejvíc Troubelice (12) a Palonín (10).

1925 - 1. 3. - valná hromada, funkce předsedy se vzdal Fr. Nesvadbík.
Okrsek sdružoval 11 jednot - Bouzov, Doubravice, Loštice,Mohelnice, Moravičany, Palonín, Pavlov, Třeština, Troubelice, Vranová Lhota, Radnice.
Do výboru zvoleni- předseda M. Hynšt, vrchní poštmistr v Lošticích, místopředseda Fr. Jílek, učitel v Moravičanech, jednatel Ad. Lang, železniční úředník v Lošticích.
Okrsek se stal spoluvydavatelem Věstníku Smetanova okrsku v Ústí nad Orlicí.

1926 předseda Ad. Lang.
Před 2. svět. válkou pořádány každoroční divadelní kursy a další aktivity.

1934 Severomoravský okrsek v Lošicích sdružoval 31 členských jednot a odborů, z nich 26 odborů Sokola, 1 NJ, 3 dramatické odbory politických stran). Dohromady odehrály 161 premiér a 34 repríz. Repertoár obsahoval nejvíc českých her - z větší starších, klasických kusů.
Během roku přistoupilo 5 odborů - Sokol Jedlí, Dubicko, Hrabová, Písařov, Pokrok Loštice. Vystoupily dva odbory Postřelmov a Bílá Lhota (ta pro div. nečinnost).
1934 divadelní činnost členských odborů řídilo 67 režisérů, z toho 7 žen, podle povolání: 27 učitelů, 6 státních úředníků, 6 řemeslníků, 5 obchodníků, 5 dělníků, 5 řemeslníků, 5 soukromých úředníků a 1 lékař.


1938 odtržením sudetských pohraničních oblastí na severu Moravy okrsek přišel o většinu členských jednot a stal se nejmenším ze všech okrsků ÚMDOČ
Sdružoval posléze pouze 3 členské spolky: Jednota divadelních ochotníků v Lošticích, Dělnický divadení spolek Tyl v Bouzově a Divadelní odbor dobrovolných hasičů v Podolí u Bouzova.
Výbor okrsku tříčlenný.

Z činnosti:
Za protektorátu omezena, soustředěna pouze na rozesílání oběžníků, směrnic a pokynů ÚMDOČ členským jednotám a snahu o zvýšení úrovně repertoáru souborů. dram. odbory politických stran
Bibliografie:
SEVEROMORAVSKÝ okrsek ÚMDOČ v Lošticích. In: Ve službách Thalie II, České divadlo ochotnické, Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 31.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 23.


Československé divadlo 1925, č. 10, s. 159-160.
Archivy:
kART/obálka ÚMDOČ:
Pokyny ÚMDOČ k likvidaci okrsku, dopis 13.2.1951

Související Obrázky

Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, okrsky a soubory, 1938
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 22
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 23
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1934, s. 24
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946
ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, 1946


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Praha, ÚMDOČ, Zpráva o činnosti, okrsky a soubory, 1938