Databáze českého amatérského divadla

Organizace: IBBY / Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu - česká sekce

Rok založení: 1964
Česky vybor mezinárodni organizace knihy pro deti a mladež.

Právo dítěte na všeobecné vzdělání a přímý přístup k informacím je jednou ze zásad Mezinárodní konvence o právech dítěte. Produkce a rozšiřování kvalitní literatury pro děti a mládež toto právo dětí výrazně ovlivňuje a napomáhá k jeho realizaci. Protože literatura pro děti a mládež má svá specifika, bylo založeno Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu (IBBY - International Board on Books for Young People), které se k Mezinárodní konvenci o právech dítěte plně hlásí a chce se podílet na realizaci jejích cílů.
Československá sekce IBBY, jejíž českou částí byla Společnost přátel knihy pro mládež (SPKM) a slovenskou částí Priatelia detskej knihy, byla přijata za člena IBBY v roce 1964. Činnost československé sekce IBBY řídil federální výbor a její zástupci byli i v ústředních orgánech IBBY - ve výkonném výboru, v mezinárodních porotách Ceny Hanse Christian Andersena, československý zástupce byl prezidentem poroty Ceny Hanse Christiana Andersena a prezidentem IBBY. Československá sekce IBBY získala dvakrát patronát nad Mezinárodním dnem dětské knihy. V roce 1973 napsal poselství s názvem ”Knihu všem dětem světa” Bohumil Říha a téhož roku byl vydán plakát s ilustrací Adolfa Zábranského. V roce 1987 napsal poselství IBBY slovenský spisovatel Rudo Moric a barevný plakát navrhl Dušan Kállay. Československo bylo také pořadatelem 17. kongresu IBBY, který se konal v Praze roku 1980.
V souvislosti s rozdělením společného státu ukončila československá sekce IBBY svoji činnost ke konci roku 1992 a jejími nástupci se staly v roce 1993 samostatné národní sekce česká a slovenská.
Česká sekce IBBY byla jako občanské sdružení registrována MV ČR 4. 3. 1993 pod č.j. VSC/1-18910/93-R.

IBBY
International Board on Books for Young People (IBBY) - Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu - je mezinárodní nevládní organizace UNESCO. V roce 1948 vznikla z iniciativy spisovatelky Jelly Lepmannové, která pracovala v Mezinárodní knihovně pro mládež (Internationale Jugendbibliothek) v Mnichově. Jella Lepmannová se také
zasloužila o svolání prvního mezinárodního setkání pracovníků s dětskou knihou v Mnichově roku 1951, kdy byl vyhlášen program “Mezinárodní péče o dětskou
knihu” a heslo “Dětská kniha je mostem mezi národy”.
Oficiálně začala IBBY působit v roce 1953 v Curychu.
Program IBBY se v průběhu let vyvíjel a dnes sleduje především tyto cíle:
- podporovat a sjednocovat výchovné a vzdělávací snahy ve všech zemích, zejména
pokud se realizují prostřednictví knihy;
- za pomoci mezinárodních knihovnických organizací rozšiřovat dobrou dětskou knihu;
- podporovat jak vydávání dětských knih, tak i výzkum a odbornou práci, která s dětskou knihou souvisí;
- vyzdvihovat pozitivní výchovné vlivy četby a médií;
- bojovat proti vlivu pokleslého umění, proti propagaci zločinných a nemorálních skutků;
- udělovat mezinárodní ceny v oblasti tvorby pro děti a mládež;
- pomáhat Informacemi i radou institucím a lidem, kteří v této sféře působí.
IBBY není jediné sdružení, které se v mezinárodním měřítku dětskou knihou zabývá. Ve světě působí celá řada nevládních mezinárodních společností, vědeckých středisek, institucí a knihoven, jež vyvíjejí nejrůznější aktivity v oblasti literatury a umění pro děti a mládež. Z nejznámějších organizací je to např. IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions, IRA (International Reading Association, IRSCL (International Research Society for Children´s Literature a podobné. IBBY mezi nimi zaujímá významné postavení, má za sebou čtyřicetiletou tradici a jejích více než pět desítek národních sekcí plní v různých zemích pěti kontinentů své programové cíle.
Činnost IBBY řídí volený výkonný výbor v čele s prezidentem. Každý druhý rok se schází kongres IBBY, věnovaný vždy určitému tématu. První, zakládající kongres se konal v Curychu v roce 1953.
Cena Hanse Christian Andersena (Hans Christian Andersen Award), která se u příležitosti kongresů IBBY uděluje, představuje nejvyšší mezinárodní ocenění pro tvůrce dětských knih za celoživotní dílo. Od roku 1956 získávají tuto poctu spisovatelé, od roku 1966 také ilustrátoři. Dále může porota udělit také diplom Highly Commended. Návrh na udělení medaile předkládají národní sekce IBBY, které mohou být svými delegáty zastoupeny i v mezinárodní porotě.
Mezinárodní den dětské knihy (International Children's Book Day) - 2. duben (den výročí Andersenova narození) vyhlásila IBBY v roce 1967. Jednotlivé národní sekce přebírají každoročně nad touto oslavou patronát. Při této příležitosti zpravidla vydají I poselství známého spisovatele a barevný plakát. Tímto způsobem se také propaguje činnost zemí, které nad akcí převezmou patronát. Čestná listina IBBY (IBBY Honour List), do roku 1980 Čestná listina Hanse Christiana Andersena, získávají na návrh jednotlivých národních sekcí tvůrci knih, které vyšly v období mezi dvěma kongresy. Spisovatelům se diplom udílí od roku 1956, ilustrátorům od roku 1974 a překladatelům od roku 1978.
Čtvrtletně vydává IBBY časopis Bookbird, kde vycházejí zprávy jednotlivých sekcí i stati odborníků, přehledy o cenách, o vydávané odborné literatuře apod.
V roce 1981 se uskutečnila za spoluúčasti UNESCO první mezinárodní putovní výstava knih pro handicapované děti. Celosvětový úspěch a podpora této akce vedly v roce 1985 ke zřízení mezinárodního Dokumentačního centra knih pro handicapované děti (IBBY Documentation Centre of Books for Disabled Young People při Institutu speciální pedagogiky v Norsku.
V roce 1986 při kongresu IBBY v Tokiu byla vyhlášena novinářským koncernem Asahi Shimbun mezinárodní cena IBBY určená kolektivům nebo institucím za mimořádnou aktivitu v rozvoji knižního umění pro děti. Později byla cena přejmenována na Cenu IBBY-Asahi na podporu čtenářství (IBBY-Asahi Reading Promotion Award). Cena se uděluje každoročně.

Národní centra IBBY
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':