Databáze českého amatérského divadla

Opony: Dolní Roveň, sokolovna, opona Idea Sokola, autor Alois Mudruňka, asi 1932

Autor: Alois Mudruňka
Vročení: asi 1932
Motiv: idea Sokola v osvobozené republice
V roce 1932 byla postavena nová sokolovna, dá se předpokládat, že k jejímu vybavení patřila velmi výmluvná památka – opona, která výrazně sdělovala proklamovaný program Sokola. Kompozice opony užívá každé místečko k umístění alegorických znaků sokolstva a jejího místa i významu v osvobozené vlasti.
Střední plochu opony vyplňuje centrální obraz: Sokol za pluhem taženým bělouši obdělává rodnou zemi, nad ním se vznáší anděl svobody, kolem krouží ptáci – sokolové, černé mraky jsou roztrhány a okřídlený bělouš (Pegas) rozšlapává černého havrana. Bělouše má na oprati sokol.
Pozoruhodné je rámování obrazu: Výjev obklopuje 14 medailonů, symbolizujících lidské vlastnosti, řemesla a dovednosti. V jejich středu je umístěn znak Sokola. Horní rám obrazu tvoří pás, jakoby harlekýn, s opakovaným motivem stylizovaného sokola. Mezi křídly je 7 rámečků se stopami jednotlivých slov dnes nečitelného hesla, překrytého barvou pravděpodobně v době německé okupace.
Historie uložení opony v obdobích sokolským idejím nepřátelských zatím není zachyceno. Studium kronik, uložených ve Státním okresním archivu Pardubice, dá bezpochyby odpověď na zatím jen naznačené možné okolnosti vzniku opony.
(Dle fotografie opony a dosud známých informací zpracoval v lednu 2016 Jiří Valenta.)

Vzpomínky pamětníků dokládají, že zásluhu o stavbu komplexu budov, zvláště sokolovny a jejího vybavení, měl též tehdejší předsedy vlády František Udržal.

---

Sokolovna v Dolní Rovni je součástí většího komplexu budov, které byly postaveny v roce 1932 za velké podpory zdejšího rodáka, ministra obrany a předsedy vlády Františka Udržala; kromě sokolovny to byly ještě dvě školní budovy a obecní úřad. Ozdobou nové sokolovny se stala opona, která jistě patří k našim nejpozoruhodnějším oponám začátku 30. let.
Oponu namaloval příbuzný jednoho z místních sokolů, akademický malíř Alois Mudruňka (1888–1932). Ten působil jako profesor ornamentálního a figurálního kreslení na pražské Uměleckoprůmyslové škole a na oponě pro Dolní Roveň bohatě zúročil svou praxi z návrhů dekorativních a uměleckořemeslných děl.
Střední část opony, jejíž provedení má blízko ke stylu art déco, představuje alegorický výjev – Ideu Sokola v osvobozené vlasti. Sokol za pluhem taženým bělouši na něm obdělává rodnou zemi, nad ním se vznáší anděl svobody s hořícím srdcem v rukou. Kolem obou figur krouží ptáci – sokolové, černé mraky jsou roztrhány a okřídlený bělouš (Pegas) rozšlapává černého havrana.
Hlavní výjev rámuje pozoruhodná dekorativní bordura. Archaický ornament doplňuje na třech stranách čtrnáct kruhových medailonů s alegoriemi lidských vlastností, řemesel a umění, jejichž pás přerušuje jen znak Sokola uprostřed dolního okraje. Mezi křídly sedmi sokolů v horním pásu jsou nápisové pásky se zbytky nečitelného, zřejmě druhotně zamalovaného nápisu.

(Mgr. Jiří Bláha, červenec 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)
STROTZER, Milan (ed.) Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jiří Bláha, s. 56-57.
Historické užití:
sokolovna
Současné užití:
sokolovna
Majitel/umístění:
obec
Fyzický stav:
Tematická skupina:
Alegorie uživatele (Orel)
Vlastenecké projevy

Související Organizace

Související Obrázky

Dolní Roveň, Sokol, detail opony, podpis autora
Dolní Roveň, Sokol, detail opony, znak Sokola
Dolní Roveň, sokolovna, opona Idea Sokola, Alois Mudruňka, 1932


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dolní Roveň, sokolovna, opona Idea Sokola, Alois Mudruňka, 1932