Databáze českého amatérského divadla

Opony: Kolín, Městské divadlo, opona, Ludvík Vacátko, 1952

Autor: Ludvík Vacátko
Rozměr: 850 x 550 cm
Vročení: 1952
Motiv: Existence opony je zatím (2014) pouze doložena plakátem.
Návrh opony viz Obrázek.
Existence opony je zatím (2014) doložena plakátem, viz Obrázek..
Divadelní družstvo (Spolek pro postavení divadla v Kolíně), uspořádal k 70. výročí svého založení Slavnostní matiné jehož součástí bylo první spuštění opony od Ludvíka Vacátka. V bohatém hudebním programu účinkovaly soubory (orchestr, sbor, členové divadelních spolků), které byly zakládajícími členy Družstva. Plakát na Matiné zároveň oznamoval likvidaci družstva. Předseda B. Růžička, jednatel Antonín Vaníček.

Popis realizované opony lze pouze předpokládat ze dvou návrhů na oponu kolínského divadla od Ludvíka Vacátka (olej na plátně, 63 x 91 cm), uložených ve fondu Regionálního muzea v Kolíně, U 193 viz

Při fotografování výtvarného návrhu zaznamenal Jiří Němec základní informaci o jejích osudech (2014):
V korespondenci s Ludvíkem Vacátkem je uvedeno, že kdosi ze zástupců města požádal o namalování návrhu opony pro kolínské divadlo. Jako Hynaisův žák vzal tento úkol velice prestižně, i když se jeho věk blížil osmdesátce. Vacátko připravil kompozici o rozměrech 5,5 x 8,5 metrů, ale ta se nesetkala s uznáním úřadů. K slavnostnímu zavěšení opony došlo k 70. výročí založení zdejšího divadelního souboru 14. 12. 1952. V říjnu 1954 se v divadle sešla komise složená ze zástupců ministerstva kultury a svazu výtvarníků, prof. Františka Tröstra, architekta Josefa Svobody, Františka Kopance a pracovníků místního divadla. Na poradě bylo dohodnuto, jak se s oponou naloží. Důvodem pro její odmítnutí se staly mnohoznačné symboly a zřejmě i jistá klasičnost zvolené figurální scény, která se přirozeně u autora nemohla obejít bez koní. Komise vznesla připomínky k ideovému pojetí díla: "Poněvadž opona svým pojetím nevystihuje život a práci dneška, nehodí se dobře k zavěšení do divadla, proto komise doporučila, aby dílo bylo jako monumentální umělecký obraz uloženo v Národní galerii v Praze." K deponování opony do Národní galerie však nedošlo. Co se tedy s oponou skutečně dělo, není dnes přesně známo.
Zdroj: Kmošek, Petr: Plavení koní. Život a dílo malíře a sochaře Ludvíka Vacátka, Ústí nad Orlicí 2008, s. 60-63. Regionální muzeum Kolín

Pokus o výklad motivů („mnohoznačných symbolů“ ) opony dle zobrazení na výtvarném návrhu (Jiří Valenta 140831)
Návrh opony vznikl roku 1951, tři roky po „Vítězném únoru“. Malíř (portrétista TGM) zobrazuje metodou zvanou socialistický realismus, jak jásající lid plný optimismu vítá svobodné umění. Skupina tří múz vstupuje na kvítím vysypanou světlou, svobodnou cestu. Múzy se opírají o výrazný emblém se znakem českého lva. Zaslepený Osud vztyčuje (či mění) prapor s třemi pruhy (modrá, červená, bílá) – tedy nikoli prapor Československé republiky. Nadějí plnou budoucnost - světlou cestu - napadá brutální vpád divoké jízdy svalnatců. Do středu kompozice umisťuje znak Kolína se zamřížovanou hradbou.
Opona, jejíž realizovanou podobu dosud neznáme, byla užívána v Městském divadle od roku 1952.
V říjnu 1954 se v divadle sešla komise a konstatovala, že „opona svým pojetím nevystihuje život a práci dneška, nehodí se dobře k zavěšení do divadla“. Osudy opony zatím nejsou známy.

2014 pátrání po osudech opony pokračuje.

Petr Kmošek, autor životopisu L. Vašátka (2014):
Opona byla po odstranění z jeviště srolována, záhy se na ní objevily trhliny a s největší pravděpodobností byla zničena, Ovšem doklady chybí.

Jan Hora, Kolín: opona byla ještě v roce 1968 v Kolíně a uvažovalo se o jejím zavěšení. Alespoň takto to má v podvědomí pan Pokorný, který v divadle pracoval. Údajně byla uložená ve skladu kostýmů... Podařilo se mi dopátrat ještě dvě další pamětnice a budu se je snažit nějak oslovit.....
Historické užití:
Městské divadlo v Kolíně
Současné užití:
neexistuje
Informátoři:
Regionální muzeum v Kolíně

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

Kolín, 1. návrh opony Ludvíka Vacátka, 1951
Kolín, Městské divadlo, 2. návrh opony Ludvíka Vacátka, 1951
Kolín, Městské divadlo, 70. výročí činnosti Divadelního družstva, slavnostní spuštění opony - plakát, 1952
Kolín, vznik a osudy opony Ludvíka Vacátka pro Městské divadlo, 1939 - 1954, Kmošek s. 60
Kolín, vznik a osudy opony Ludvíka Vacátka pro Městské divadlo, 1939 - 1954, Kmošek s. 61
Kolín, vznik a osudy opony Ludvíka Vacátka pro Městské divadlo, 1939 - 1954, Kmošek s. 62
Kolín, vznik a osudy opony Ludvíka Vacátka pro Městské divadlo, 1939 - 1954, Kmošek s. 63
Kolín, vznik a osudy opony Ludvíka Vacátka pro Městské divadlo, 1939 - 1954, Kmošek s. 84
Vacátko Ludvík, malíř,  autoportrét,1949
Vacátko Ludvík, malíř, fotografie, portrét, autor neuveden


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kolín, Městské divadlo, 2. návrh opony Ludvíka Vacátka, 1951
Kolín, 1. návrh opony Ludvíka Vacátka, 1951
Kolín, Městské divadlo, 70. výročí činnosti Divadelního družstva, slavnostní spuštění opony - plakát, 1952