Databáze českého amatérského divadla

Opony: Sazená, jeviště DO Sboru dobrovolných hasičů, opona s vedutou obce, autor František Slabý, 1908, sál zámku

Autor: František Slabý
Rozměr: 325 x 170 cm
Vročení: 1908
Motiv: veduta obce Sazená
1908 pořízeno divadelní jeviště s krásnou oponou, na níž je pohled na Sazenou od F. Slabého. (Kronika obce I. díl, s. 22)
" Nejrozměrnější jeho obraz (Františka Slabého) je „Pohled na Sazenou“ na oponě divadla sboru dobrovolných hasičů v Sazené z r. 1908." (Tamtéž, s. 43)

Autor .František Slabý se narodil v Sazené roku 1863. Studoval na pražské výtvarné akademii u profesora Julia Mařáka, vzdělával se i v Krakově. Byl velmi nadaný krajinář.
Většinu svého života strávil v Sazené.

Zápis v Kronice obce napovídá, že k likvidaci opony došlo kolem roku 1948:
"1948 Místní rada osvětová sehrála v hostinci u Kratochvílů divadelní komedii J.Bílého „Žena,kterou jsem zdědil“. Návštěva hojná, vybráno 2.822 Kčs. 630 Kčs výlohy, čistý výtěžek 2.192 Kčs darován
na oponu do Kulturního domu."

Veduta obce Sazená, střední část bývalé opony o rozměru 325 x 170 cm usazena do obrazového rámu. Celkový vzhled opony neznámý. Obraz nenese stopu toho, že byl součástí divadelní opony.. Postranní části, pravděpodobně malba draperie, byly asi zlikvidovány.

---

Pro divadelní ochotníky sboru dobrovolných hasičů v obci Sazená poblíž Kralup nad Vltavou namaloval v roce 1908 pro nové jeviště oponu s vedutou obce místní malíř František Slabý. Narodil se roku 1863 v Sazené, kde také roku 1919 zemřel.
Rozměrný obraz (325 x 170 cm) zachycuje vesnici v pohledu od západu či severozápadu v protisvětle, tedy ráno. Popisuje obě protikladné části, chalupnickou Malou stranu a sedláckou Velkou stranu bohatých statků a topolová stromořadí kolem Bakovského potoka. Obec leží na pokraji nížiny mezi Vltavou a Labem pod Mělníkem v oblasti zelinářské a ovocnářské, tím je dán charakter zpodobené krajiny, kterou malíř s obrovským smyslem pro stovky detailů přesto podává v sumárním pohledu. Zobrazuje reliéf kotliny zahloubené do nejvýchodnějších výběžků opukové dolnooharské plošiny.
Z opony se zřejmě zachovalo jen torzo, přesto se zde setkáváme s navýsost profesionální uměleckou kvalitou.

(Akad. malíř Václav Zoubek, srpen 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)
Bibliografie:
http://www.sazena.cz/frantisek-slaby/d-1051 (130326)
Uložení dokumentace:
2014 fotodokumentaci zpracoval Jiří Němec
Historické užití:
jeviště Sboru dobrovolných hasičů
Současné užití:
Zarámovaná střední část bývalé opony vystavena v sále zámku.
Majitel/umístění:
Obec Sazená
Fyzický stav:
existuje, vystavena
Tematická skupina:
Obrazy vesnic

Související Pojmy

Související Obrázky

František Slabý, Sazená, malíř opony – 1908
Sazená, opona, veduta obce, František Slabý, 1908
Sazená, veduta obce, autor František Slabý, 1908
Sazená, veduta obce, autor František Slabý, detail opony podpis autora, 1908
Sazená, veduta obce, autor František Slabý, detail opony, 1908
Sazená, veduta obce, autor František Slabý, detail opony, 1908
Sazená, veduta obce, autor František Slabý, detail opony, 1908
Sazená, veduta obce, autor František Slabý, zarámovaný detail opony, umístěn v zámku,  2014


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
František Slabý, Sazená, malíř opony – 1908
Sazená, veduta obce, autor František Slabý, 1908
Sazená, veduta obce, autor František Slabý, detail opony, 1908
Sazená, veduta obce, autor František Slabý, zarámovaný detail opony, umístěn v zámku,  2014