Databáze českého amatérského divadla

Opony: Český Krumlov, staré městské divadlo, opona veduta města, autor Theatermalerei Fr. Tschinkel, asi 1904, neexistuje, doložena dobov. fotografií v depozitáři NM Praha

Autor: Theatermalerei Fr. Tschinkel in Bodenbach a/ Elbe
Vročení: asi 1904
Motiv: Pohled na Krumlov
Poznámka Dr. Porta (pramen neuveden):
(Český Krumlov, asi Městské divadlo) Zachovala se stará opona. Pohled na Krumlov . Podepsáno: Theatermalerei Fr. Tschinkel in Bodenbach a/ Elbe. Starší dekorace: pustá krajina, les – maska – chryzantémy. Nové dekorace: Johann Mathes, Alt Heidelberg, Fr. Kikinger, opony (JV: možná prospekty?) Nad jevištěm znak města Krumlova.

Poznámka Jiřího Bláhy:
jméno Tannich je v Krumlově pojem: ředitel archivu a mimo jiné pořadatel zámecké knihovny dr. Karl Tannich byl od roku 1923 mimo jiné i okresním konzervátorem -- viz http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/osobno_kartan.xml .

V květnu 2013 Jiří Bláha objevil v pozůstalosti Dr. Porta negativ fotografie opony (NMD_VF-945). Na oponě je skutečně veduta zámku a města, dole vpravo i s Portem zaznamenaným podpisem. Maska a chryzantémy jsou ve spodních rozích opony. Informativní snímek.

Přepis J. Bláhy části Portova textu z rukopisu v pozůstalosti:
„Výzdoba hlediště i technické zdokonalení, hlavně elektr. osvětlení pochází až roku 1925, kdy purkmistr Dr. Tanich, úředník centrálního archivu, dal divadlo přemalovat a poprsníky upravit podle nákresů arch. Paykerta. Dekorace doplnil Johann Mates (Alt Heidelberg) a Fr. Kikinger.
Ze starších dekorací pocházejících asi z doby, kdy se přestalo hrát v zámku předposlední úpravy roku 1904 zachován je tu park, pustá krajina, les ba i opona na které je vymalován pohled na Krumlov v rámu, v jehož levém rohu leží lýra s maskou v pravém kytka chryzantém. Zde je podepsán co autor dekorací firma „Theatermalerei Fr. Tschinkel in Bodenbach an Elbe (viz obr. )“

Jiří Bláha o oponě starého městského divadla v Českém Krumlově:
Ve staré budově městského divadla v Horní ulici bývalo od 16. století jezuitské gymnázium s divadelním sálem. Od zrušení řádu až do 1. světové války sloužil dům především pro školské účely, ale v sále v patře, upraveném v prvních letech 19. století, fungovalo i městské divadlo. Teprve od roku 1919 byla celá budova uvolněna pro divadelní využití; až do roku 1938 zde působil stálý divadelní soubor, Südböhmische Schaubühne. Dva roky po 2. světové válce prošlo divadlo velkou rekonstrukcí, při které dostalo mimo jiné novou oponu, a v dalších letech jej využívala především ochotnická Českokrumlovská scéna. V roce 1971 bylo divadlo s příslibem rekonstrukce uzavřeno. Krátce na to však padlo rozhodnutí budovu přičlenit k vedlejšímu hotelu Růže (bývalá jezuitská kolej) a v roce 1978 byly všechny vnitřní konstrukce domu bez dokumentace vybourány. Teprve v roce 1993 bylo otevřeno nové městské divadlo jen o několik desítek metrů dál, v sále bývalé Nové hospody, využívaném už od začátku 20. století i jako kino.
Důležité informace o zničeném městském divadle a jeho oponě obsahuje rukopis Jana Porta, který psal na konci 20. let studii o divadle v českokrumlovském zámku; text o městském divadle přitom zřejmě zamýšlel jako jeho dodatek, nakonec neotištěný. Opona byla podle Porta pravděpodobně z „předposlední opravy divadla“ v roce 1904.
Podobu opony zachytila vzácná fotografie, uložená dnes v divadelním oddělení Národního muzea. Ve shodě s Portovým popisem je na ní pohled na krumlovský zámek (asi z mostu mezi starým divadlem a Novou hospodou – dnešní městské divadlo). Dolní část profilovaného rámu okolo výjevu je skrytá pod záplavou chryzantém, v levém spodním rohu leží lyra na jakési kartuši (Portem zmíněná maska není na snímku k rozeznání). V pravém dolním rohu je podpis: „Theatermalerei Fr. Tschinkel in Bodenbach an Elbe“. Jestli byl na portálu nad oponou městský znak, jak Port také píše, není z obrázku patrné.
O autorovi opony, děčínském divadelním malíři Tschinkelovi, ani o tom, proč byla přinejmenším opona – a pravděpodobně i další dekorace – objednány z takové dálky, zatím nic dalšího nevíme. Hlavní důvodem ale jistě nebyla kvalita; půvabná, ale rustikálně až naivně namalovaná veduta nepodává o malířských schopnostech svého autora příliš lichotivé svědectví.
Portovu informaci o údajné opravě divadla v roce 1925 není možné – ačkoli ji další autoři důvěřivě opakují – jinde ověřit; měl ji iniciovat starosta Tannich a mělo při ní být mimo jiné vymalováno hlediště (určitě ne přemalována opona, jak bylo také naznačeno, o té Port v této souvislosti nemluví). Jiný zdroj se však ještě v roce 1930 zmiňuje o tom, že na jevišti se devět let nic nedělalo a vše včetně dekorací je ve špatném stavu. Součástí oné opravy měly podle Porta být také nové dekorace od Johanna Matese z Heidelbergu a od Fr. Kikingera.
Nic dalšího o vybavení městského divadla nevíme. Alespoň fotografie zničené opony je však cenným dokladem podoby nesmyslně zaniklého divadla s pozoruhodnou historií.

(Jiří Bláha, květen 2016 - příspěvek pro připravovanou knihu Malované opony divadel českých zemí II)
STROTZER, Milan (ed.) Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017. Komentář Jiří Bláha, s. 42-43.
Bibliografie:
BLÁHA, Jiří: Městské divadlo Český Krumlov. Heslo v internetové databázi TACE/EUTA: http://www.theatre-architecture.eu/cs/db/?theatreId=29

PORT, Jan: Kartotéka, 195x, Národní muzeum, divadelní odd., badatelna, zásuvka 69, část Divadla

PORT, Jan: Městské divadlo v Krumlově, dodatek k rukopisu studie o zámeckém divadle v Českém Krumlově, publikované v r. 1930, uloženém v pozůstalosti. Národní muzeum, Historické muzeum – divadelní oddělení, Pozůstalost Jana Porta, karton 15, inv. č. 118

Kolektiv autorů (editor Milan Strotzer): Malované opony divadel českých zemí II. Praha, NIPOS 2017, s. 42-43. Komentář Jiří Bláha.
Uložení dokumentace:
Sbírka Národního muzea Praha, Česká republika, H6p-11/2014, vf945a (negativ fotografie na skle)
Historické užití:
staré Městské divadlo v Českém Krumlově
Současné užití:
Sbírka Národního muzea Praha, Česká republika, H6p-11/2014, vf945a (negativ fotografie na skle)
Majitel/umístění:
Národní muzeum Praha
Fyzický stav:
neexistuje, dokumentována
Tematická skupina:
Obrazy měst
Informátoři:
Jiří Bláha 2016

Související Organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

Český Krumlov, Městské divadlo, celkový pohled, 2010
Český Krumlov, Městské divadlo, hlediště
Český Krumlov, Městské divadlo, hlediště
Český Krumlov, Městské divadlo, hlediště před rekonstrukcí
Český Krumlov, Městské divadlo, portál, jeviště
Český Krumlov, opona, veduta zámku a města


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Český Krumlov, opona, veduta zámku a města
Český Krumlov, Městské divadlo, celkový pohled, 2010
Český Krumlov, Městské divadlo, hlediště
Český Krumlov, Městské divadlo, hlediště před rekonstrukcí