Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kly

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mělník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1899
1899 založen Spolek divadelních ochotníků pro Zboř a okolí (Zboř, nyní Záboří, část obce Kly).

Od 1905 hrál soubor Vzdělávacího spolku.

1907 zaznamenán Spolek divadelních ochotníků Klicpera. (V Záboří zaznamenán už 1899.)

Od 1910 řada her pod hlavičkou Národní jednoty severočeské.

1937 hrál Divadelní soubor Sportovního klubu.
1938 Divadelní odbor Sokola členem ÚMDOČ.

1944 Divadlo pod hlavičkou Národního souručenství.

1945 založen Spolek divadelních ochotníků Beseda.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

INFORMACE pro MČAD zprac. Juliana Jedličková. Rkp. 2001. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 363.

OCHOTNICKÉ divadelnictví na Mělnicku. Archivy a kroniky vypovídají. Texty sestavil Fr. Černický. Rkp.,1998. KART.

STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník 1936.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1938. Praha, ÚMDOČ 1939. Seznam členů. DNM: T 10.886. Kopie kART.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1700, sg 30/203/199, SDO pro Zboř a okolí 1899.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3292, sg 30/175/104/1907, SDO Klicpera.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1940/1945, SDO Beseda.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Státní okresní archiv Mělník:
Informace Čechova okrsku ÚMDOČ 1928-1942.

Mapa - Kly

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':