Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Byšice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mělník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1816
1816 začátek ochotnického divadla.

Od 1892 hrála Občanská beseda.

Ochotnické divadlo se v Byšici hrálo pod různými hlavičkami, též např.:
Spolek divadelních ochotníků,
Včelaři,
1936 Sportovní klub Rapid,
Dělnická tělocvičná jednota,
Sokol.

S byšickými ochotníky hráli j. h. pražští herci Rosůlková, Beníšková, Štěpničková, Dohnal, Vojta.

Každoročně divadelní společnosti Bittlových a Nechybových, s nimi hráli i ochotníci.

Od 1940 Spolek divadelních ochotníků, od 1945 SDO Václav Vydra.
Později pod hlavičkou Osvětové besedy.
Od 1963 soubor součástí ZK ROH Vitana, činný ještě v 90. letech.

V letech 2. svět. války hráli ochotníci i pod hlavičkou Národního souručenství.

1944 Kuratorium pro výchovu mládeže.

Od 1967 okr. přehlídky venkovských DS Byšické divadelní jaro. Konaly se i 1974, pořadateli byly ZK. ROH Vitana np. Byšice, OKS Mělník.

1970 Dětský divadelní soubor Vydra - ZK ROH Vitana Byšice
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Informace pro MČAD - Místopis okresu. Rkp. 1999. Viz Místa/o. Mělník/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 127-128.

NEJEDLÁ, M.: Slavnostní uvedení dramatického spolku Vydra v Byšicích. Ohlas Mělník 1945, č. 20. kART.

OCHOTNICKÉ divadlo v okrese Mělník (historie a současnost amatérského divadla). Mělník, OKS 1983. kART.

OCHOTNICKÉ divadelnictví na Mělnicku. Archivy a kroniky vypovídají. Texty sestavil Fr. Černický. Rkp.,1998. KART.

STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník 1936, s. 105-107.

STÁHLÍK: Z kulturního života na Mělnicku. Ročenka Spořitelny. Mělník 1933.

VYDRA, Václav: Má pouť životem i uměním. Praha, Melantrich 1958, s. 65.

Mapa - Byšice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':