Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Třísov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Český Krumlov
Nadřazený celek: Holubov
První zpráva: 1935
1935–1958 zde působil Ochotnický spolek Vltavan (od 1939 pod zastřešením místního hasičského sboru).
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 572.

HORÁKOVÁ, Eva: Zpracovala Místopis okresu. Rkp. 1999, 38 s. kART.

Kronika Ochotnického spolku Vltavan Třísov. Uloženo u Františka Korbela, Třísov.

SVOBODA, Ivan: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. 1999, 3 s.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 80.


České divadlo 1940, č. 2, s. 31.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/OS Vltavan.
Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 416/7034/1940, OS Vltavan.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Třísov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':