Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Čáslav

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kutná Hora
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1841
1841 založena Jednota divadelních ochotníků - JDO (studenti a mladí řemeslníci).
V 50. letech činnost přerušována kvůli nedostatku herců.
1862 činnost obnovena.
1883 spolek znovu založen a činný jako Spolek divadelních ochotníků.
Aktivní i v době 2. svět. války. V 50. letech 20. stol. jako soubor ZK Kosmos, později Domu osvěty.
1962-1982 pauza kvůli rekonstrukci divadla, nakonec jako div. soubor Městského kulturního střediska činný do r. 1986.

1865 plánována výstavba divadla.
1869 otevřeno Dusíkovo divadlo.

1866 - Divadelní ochotníci v Čáslavi provozují dnes ve prospěch tamějšího divadelního fondu dramatický šprým "Zaklený princ".
Národní listy 11.3.1866.

1866 - Divadelní ochotníci provozují v pondělí velikonoční 2.4.1866 hry ""Pozvu si majora" a "Obžínky".
Národní listy 31.3.1866.

1883 Spolek div. ochotníků uspořádal ochotnický sjezd. Provolání ke všem ochotnickým jednotám.

1892 Jednota Budeč zorganizovala div. představení v rámci slavnostní akademie na oslavu 300. narozenin J. A. Komenského - ve spolupráci s pěveckým spolkem Kováč a Jednotou (Spolkem) divadelních ochotníků.
1895 hrál soubor Řemeslnicko-živnostenské besedy.
1899 hrál Vzdělávací spolek Havlíček v Čáslavi.

1905 se přestalo používat acetylenové osvětlení, divadlo přešlo do majetku města.
1907 činnost spolku Ptačí hnízdo.

Po 1. svět. válce měl pověst výborných ochotníků Studentský dramatický kroužek.

1920 hráli ve prospěch škol. fondu učitelé a žákyně dívčích škol v Čáslavi.
1921 hráli Čáslavští akademici.
1924 Akademický spolek Sázavan hrál společně s Akademickým spolkem Barák z Německého Brodu.

1923 Dusíkovo divadlo vyhořelo.
1924 znovu otevřeno.

1924 založen Dramatický a zábavní odbor při sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské Vojan.

195x Kosmos, LD.

1962-1982 Dusíkovo divadlo kvůli rekonstrukci zavřeno.
1964 činnost Reflektoru Domu pionýrů a mládeže.

V 80. letech soubor Profil M.
1982-1990 činnost divadla Theatrum mobile.

1999 ve městě dvoudenní přehlídka dětských divadelních souborů.

2001 divadelní společnost Outsider Art.

Loutkové divadlo:
1911 zahájila činnost Loutková scéna Sokola.
1914 činnost zastavena, obnovena po 1. svět. válce. Pauza znovu během 2. svět. války.
Po 1945 obnoveno, hrálo ještě 1957.
Bibliografie:
115 LET ochotnického divadla v Čáslavi. Ochotnické divadlo II, 1956-1965. KK.

Adresář ARTAMA 1993.

BRHLÍK, Ladislav a kol.: Dusíkovo divadlo v Čáslavi. Čáslav 1946. MěM R 185.

BRUNA, Otakar - MESSANY, Petr: Sváteční žena. Zita Kabátová. Třebíč, Akcent 1999, s. 90.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 59, 62, 68, 93, 158, 376, 379, 390; obr. s. 60: F. Chalupa: Dusíkovo divadlo v Čáslavi, 1870. Loutky s. 138-139.

ČERMÁK, Kliment: Památník ochotnického divadla v Čáslavi. Čáslav 1893. MěM R 340.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, I, s. 350; II, s. 291; III, s. 176, 466; obr. s. 159: Dusíkovo divadlo v Čáslavi (postaveno 1869); obr. s. 477, 470, 478: Prospekt chudé návsi pro ochotnické jeviště. J. Prucha, olej na plátně. Městské muzeum a galerie v Čáslavi. Pořízeno pro kraskovské děti k představení Zlatovlásky.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. MIlan Strotzer: Thaetrum Mobile Čáslav. Praha, NIPOS 2007, s. 277-278.

DUBSKÁ, Alice: Informace pro MČAD (loutky). Rkp. 2000. PC ART.

FILCÍK, Štěpán:Amatérské loutkářství v roce 2006. 2. Krajová přehlídka pardubického kraje, Chrudim 25.-26.3.2006. AS 2006, č. 3, s. 62-63.

I z D: Z Čáslavi, Česká Thalia 1. 1867, s. 94, 103-4.

JANKŮ, Peter: 55.Loutkářská Chrudim anebo Staročeši versus Mladočeši. AS 2006, č. 4, s. 5-12.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 29.

JENÍČEK, V. V.: Dusíkovo divadlo v Čáslavi. Čáslavský kraj I, s. 12, 27, 36, 104, 118, 156. KK.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. 1. díl A-L. Nucleus HK, 2005, s. 189, 478-479.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007.
(včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk)

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 131.

LETOPISY ochotnického divadla v Čáslavi 1841-1893. MěM R 701.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 133.

NOVOTNÁ, Anna: Neznámé známé Theatrum mobile. (Pohled do života pantomimického souboru.) AS 1990, č. 1, s. 18. 3 fota.

NOVOTNÁ, Anna: Přehlídka amatérské pantomimy v Branickém divadle. AS 1988, č. 9, s. 12.

PALATOVÁ, Marie:Vzpomínky Marie Palatové. Rkp. 2000. 4 s. kART.

PETR, F. - TYLLER, K.: Stálé loutkové divadlo tělocvičné jednoty Sokol v Čáslavi. L 1932/33, s. 54-57.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

SAJVERA, Bohuslav: Začátky divadla v Čáslavi jsou spojeny s ochotníky. In Kutnohorský deník, rok neuveden.1 s. kART.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

STROTZER, Milan: Středočeská přehlídka vyspělých divadelních souborů. Amatérská scéna 1988, č. 6, s. 4-5.

ŠTROBL, Miroslav: Místopis okresu pro MČAD. Rkp. 1998. kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 300-304.

TRAUB: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla v Čáslavi. Pravda 1916, č. 25. KK.

TVRDÍKOVÁ, Lada: Divadelní život v Čáslavi v letech 1869 - 1923. Bakalářská závěrečná práce, 2007. MU Brno, FF DV Teorie a dějiny divadla.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 177.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926, II, s. 239.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957; s. 104-105, 271.

ZHOR, Jiří: Sto let ve službách českého divadla. Lidové noviny 1941, č. 53. KK.

AS 1964, č. 8, s. 14.
Amatérská scéna 1974, č. 1, s. 18 (OP Petrovice).

Divadelní listy 1883, č. 10, s. 91.

Divadlo, roč. 5, 1907, č. 10, s. 240.
Divadlo, roč. 9, 1910-1911, č. 4, s. 114.

http://www.kulturacaslav.cz/historie_divadlo.htm

Jeviště 1921, č. 3-2, s. 503.

Ze života našich souborů. Čs. loutkář 1957, č. 4, s. 89.
Archivy:
Čáslav MěM Čáslav:
Soupis materiálů z muzejního fondu Dějiny současnosti (cca 300 foto, Pl aj.). kART.

Havlíčkův Brod, Státní okresní archiv: Spolky, plakáty.

Chrudim, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků Chrudim, i.č. 67/03

Kutná Hora Státní okresní archiv:
Městské kulturní středisko Čáslav, 1966-1989 (Osvětová beseda Čáslav).
Metráž: 0,44 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno).
Fond je přístupný.
Fond obsahuje různý spisový materiál z l.1966 -1989.
BISINGEROVÁ M.-MORAVOVÁ L.-POSPÍŠILOVÁ H.-POUPOVÁ J.: POLITICKÉ ORGANIZACE, SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ V OKRESE KUTNÁ HORA, 1907 - 1990. Prozatímní inventární seznam, 1974, s. 143, ev.č. 67.

Pardubice, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků, kar. 1, č. i. 38

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5183/1925, JDO (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 402/8060/1935, JDO.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1696/1924, Dramatický a zábavní odbor při sdružení dorostu Československé živnostensko obchodnické strany středostavovské Vojan (zal.).

SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 10099/2-4253: Budova Dusíkova divadla.

Praha, Národní muzeum, Divadekní odd.: sbírka plakáty -
DNM P-10-A-381a_142_C 13.396;
DNM P-7-A-344-2068.

Vojenský historický archiv (VHA):
Fond: Ministerstvo národní obrany, prezidium , 1927 - 1939.
Ka 7814 Inv. č.12523 Sign.18/3/1.
1929 Divadelní představení Plukovník Švec - uvedení v Čáslavi.

Související Obrázky

Čáslav,  Dusíkovo divadlo, kresba F. Chalupy
Čáslav, budova divadla
Čáslav, Dusíkovo divadlo
Čáslav, Dusíkovo divadlo po požáru 1923 - a znovuobnovené 1924
Čáslav, Dusíkovo divadlo, panoráma města, Antonín Růžička, 1924, muzeum Čáslav
Čáslav, Dusíkovo divadlo, požár 1923
Čáslav, Hlediště divadla s oponou
Čáslav, Loutkové divadlo Sokola - portál s oponou, počátek 20. let 20. století
Čáslav, opona Dusíkova divadla od malíře Antonína Růžičky, foto čb, expozice v muzeu
Čáslav, Památník ochotnického divadla v Čáslavi, 1893, tit.str.
Čáslav, Památník ochotnického divadla, 1893, tit.str.
Čáslav, Plakát německých ochotníků 1839
Čáslav, Proslov u započetí her divadelních v Čáslavi, 1843
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, s. 62


Mapa - Čáslav

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Čáslav,  Dusíkovo divadlo, kresba F. Chalupy
Čáslav, Dusíkovo divadlo, panoráma města, Antonín Růžička, 1924, muzeum Čáslav
Čáslav, Památník ochotnického divadla v Čáslavi, 1893, tit.str.
Čáslav, Plakát německých ochotníků 1839


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.