Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Ostrava-Poruba

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Ostrava-město
Nadřazený celek: Moravskoslezský kraj
První zpráva: 1896
1896 hráli ochotníci v rámci Sokola.
Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola.
1945-1950 ODi SČM, DO MOR, Orel, Sokol, DTJ, SDH.
Jiráskův DS ZK ROH Delta 1951-1952 5 her.
1949 Urxovy závody, LD.
1950-1951 ŠS.
1955 Porubáček, LD, ZK Bytostav / DLS ODPM.
1957 DLS Porubské jedenáctiletky.
1961-1991 LS Jitřenka DK OKD Ostrava-Poruba.
1961 otevřen KD s vybaveným jevištěm.
1961 zal. DS Jitřenka DK ROH OKD.
1965 ZK Bytostav.
1966-1972 DS Odb.učiliště Dolu Vítězný únor.
Zač. 70. let 20. století maňáskový soubor DLS MěDPM.
1976 při ObKS zal. AUREKO, viz Ostrava-obecně.
80. léta 20. stol. při ObKS Bílé divadlo.
Při ObKS ve stejném desetiletí i Jantarové divadlo.
1973-1983 NP her pro děti Dospělí dětem ( ve spolupráci s ÚKVČ).
1973 Městská přehlídka LD.
1976 Aureko I, II.
1987 Divadlení klub.
1988 Drk ZŠ.
1988 Divadelní klub Domu pionýrů a mládeže Ostrava - Poruba.
1988 Dramatický kroužek Základní školy K. Pokorného a ObR Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže.
1993 privatizací DK zanikly provozní podmínky, změna funkce sálu.
2001 MŠ V Zahradách.
2002 Lípa Slezská.
2004 ANJA, DS Obchodní akademie.
200x DS NAROVNÁTKA.
200x Někdymožná.
200x Wichterlovo gymnázium, DRAMACLUB.
Bibliografie:
BEZOUŠKOVÁ, Simona: NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA SENIORSKÉHO DIVADLA VE ZNOJMĚ AS 2004, č. 6, s. 18 - 19.

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Krajské přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2008 - Ostrava – Dospělí dětem. AS 2008, č. 4, s. 48.

BÍLÉ divadlo Ostrava. Divadlo jako posedlost, vůle a představa. Divadelní noviny, 2002(15), č.11, s.14.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA, 1998, s. 250, 295, 356.

CÍSAŘ, Jan: Šedesátý - a co dál…? Amatérská scéna, roč. 27 (Ochotnické divadlo 36), č. 11, 1990, s. 16-17. K 60. ročníku Jiráskova Hronova. Pokračování. K nesrozumitelnosti, přílišné abstraktnosti a zašifrovanosti představení na letošním ročníku festivalu. Podrobněji k představením Vodní slípa souboru AHA z Lysé nad Labem a Domu mé matky Bílého divadla Bohumín.

ČÍHAL, Jan: Druhá dílna Bílého divadla. Amatérská scéna, 1985, č. 3, s. 11.

ČÍHAL, Jan: VIII. Mezinárodní setkání otevřeného divadla. Amatérská scéna, 1988, č. 4, s. 2–3.

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2005, s. 148.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavbé nahlédnutí do historie malých / autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. In: Číhal, Jan: Bílé divadlo Ostrava aneb Zkoumání lidského údělu. Praha, NIPOS 2007, s.161-176.

DIVADLO a divadelnictví v Severomoravském kraji 1. Výběr knih a článků z let 1971-1982. Zprac. Ludmila Ženožičková. Olomouc, SVK 1983, s. 105. kART.

DIVADLO na Moravě 1, s. 105, 107-109.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě 4, s. 104. Knihy a články 1993-1997, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1998. kART.

DVOŘÁK, Jan: alt.divadlo. Pražská scéna, Praha 2000, heslo Bílé divadlo, s. 39.

GREGAR, Saša: O prasečí hlavu. Štronzo ´98 - Moravská Třebová. AS 1998, č. 6, s. 20 (převzato z Divadelní Hromady XXIII/98).

KOKTA: Vysoký, ale přece jen průměr, Amatérská scéna 1965, č. 8, s. 14-15.

KOLÁR, Erik: O sedmi bohatýrech V. loutkářské Chrudimě. Československý loutkář VI, 1956, č. 8, s. 175.

KOTVA, Václav: Vesnický festival (Bordovice). Amatérská scéna 1965, č. 7, s. 12-13.

KOVAŘÍK, Miroslav: L A = WP 92. Referát o Wolkrově Prostějově. Amatérská scéna 1992, č. 9, s. 18-19.

KOZELKA, Milan: V srdci černého pavouka. Votobia, Olomouc 2000, heslo Bílé divadlo, s. 129–141.

KRAJSKÉ přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2007. Ostrava, KP Dospělí dětem (Z podkladů odborných porot připravila Simona Bezoušková). AS 2007, č. 3, s. 58.

KRULIKOVSKÝ, Jan:. Přehlídka Dospělí dětem na severní Moravě. Amatérská scéna 2001, č. 3, s. 35–36.

KULISOVÁ, Lucie: Setkání divadel malých jevištních forem na Valašsku. KP MJF – Valašské Meziříčí, 14.–15.3.2003. Amatérská scéna 2003, č. 2, s. 42–43.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Staronový nováček na Popelce. Rozhovor s režisérkou Tygřího příběhu souboru Jitřenka Ostrava-Poruba Alenou Pončovou. AS 2001, č. 6, s. 28-29.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Pohádky v pokladu. Krajská postupová přehlídka činoherního divadla pro děti. AS 2005, č. 3, s. 52.

LAZORČÁKOVÁ, Tatjana – ROUBAL, Jan: K netradičnímu divadlu. Praha, Pražská scéna 2003, s. 88-90.

LIPUS, Radovan: Mezi výročím a zánikem. Amatérská scéna, 1990, č. 9, s. 2–3.

MACEK, Stanislav: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. 2002. kART.

MACEK, Stanislav: Tentokrát v Ostravě. AS 2003, č. 3, s. 42 - 43.

MACEK, Stanislav: 120 let ochotnického divadla ve Studénce. Studénka, MěKS 2006, 63 s.

MANDEL roků loutkářských. (Patnáctiletá činnost souboru.) Podepsáno –nm–. Ostravský kulturní měsíčník 1977, č. 2, s. 77–78.

MAREŠOVÁ, Luďa: O jedné pohádkové scéně. AS 1971, č. 5, s. 18-19.

MATOUŠEK, Mirko. Opava 1984. Čs. loutkář 1984, č. 7, s. 153 - 154.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 116.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 77. Foto č. 42: Bílé divadlo provedlo přírodní akcí Máj na břehu Sázavy na sletu strašidel v Senohrabech, 1985.

MORAVSKÁ Třebová: 5. ročník Zemské přehlídky jednoaktových her a divadla jednoho herce 2000. AS 2001, č. 1, s. 34-35 Zprávičky. (MF Dnes, 10.11.2000)

PATEROVÁ, Jana: Konfrontace, inspirace, perspektiva. Amatérská scéna, 1987, č. 5, s. 4–5.

POSPÍŠILOVÁ, Anna: Karabáč i hnací kolo. (Rozhovor o činnosti souboru od jeho založení.) Připr. B. Olšer. Ostravský kulturní měsíčník 1977, č. 4, s. 76–77.

Pokud by nebylo jiné, hezké foto v Richterovi s. 96. LS Jitřenka: Spící krasavice, 1974. S.

PRACNÁ, Sylva: Loutkářské amatérské soubory na severu a severovýchodě Moravy po roce 1945 do současnosti. Studie k výzkumu. Rkp. Opava. Slezské muzeum 2001.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Děti a loutky. Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla. Praha, vyd. AMU 2008, s. 15.

PŘEDSTAVUJEME vám soubor Domu kultury Ostravskokarvinských dolů
Ostrava-Poruba (DK OKD). AS 1970, č. 9, 2. s. obálky 3 foto.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 96, 197. kART.

RICHTER, Luděk: 50 loutkářských Chrudimí. Vývoj českého loutkového divadla v zrcadle festivalu. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 49, 65.

ROUBAL, Jan: Bílé divadlo Ostrava – Divadlo jako posedlost, vůle a představa. Divadelní noviny, 2002 (15), č. 11, s. 14.

ROUBAL, Jan: Jsme na palubě opilého korábu. (Rozhovor s Janem Číhalem). In: Orghast 2003. Almanach příští vlny divadla. Pražská scéna, Praha 2002, s. 63–65.

RYCHECKÝ, Saša: Škola a divadlo. Psáno pro AS využitím poznámek a reflexí Tatiany Rychecké a Heleny Skálové. Viz Texty – Ročník přehlídky Ostrava: Školní divadla 2004.

RYWIKOVÁ, S.: Jitřence je dvacet. Ostravský večerník 4.3.1981, s. 4.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

SCHEJBAL, Milan: Popelka "slaví" čtvrtstoletí. Amatérská scéna 2006, č. 6, s. 13-17.

SLAVÍK, Mirek: Krajská přehlídka dětského divadla Ostrava 3. - 4. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 18 - 20. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf).

ŠTULA, Lubomír: VII. Michálkovická divadelní přehlídka (1960). Ochotnické divadlo 1961, č. 2, s. 42.

TOMAS, Karel: Bude lépe? AS 1990, č. 7, s. 10–11.

URBANOVÁ, Alena: Prosíme, hrajte nám veselé divadlo. Amatérská scéna, roč.16 (Ochotnické divadlo 26), č. 5, květen 1979, s. 3-4. Referát o Národní přehlídce amatérského divadla pro děti v Ostravě-Porubě.

VEDRAL, Jan: Nové pověsti písecké. XXVIII. Šrámkův Písek. AS 1988, č. 8, s. 4, foto.

VLČEK, Miroslav: Bílé divadlo po patnácti letech. AS 1998, č. 1, s. 16. Foto: Ostrava, Ty, který lyžuješ.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: Bílé divadlo. Moravskoslezský večerník, 15. 7. 1992, s. 5.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: KP dospělých činoherních souborů hrajících dětem se letos poprvé a s úspěchem konala v Ostravě-Porubě. AS 2004, č. 3, s. 55.

VRCHOVSKÝ, Ladislav: Dospělí dětem v Ostravě – kvalita roste. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 43.

ZAKOPAL, Dušan: Divadelní soubory v městě Ostravě. Rkp. pro MČAD 1999. 39 s. Viz Místa/Okresy/Ostrava-město/Texty.

ZÁVODSKÝ, Vít: Zkoumání lidského údělu, Amatérská scéna 1993, č. 10, s. 21.

ZPRAVODAJ WP 1990, č. 1, s. 5.; č. 2 (rec.: Eva Rolečková).; č. 2: báseň Dům mé matky; č . 3: rozhovor s J.Číhalem a jeho synem Jakubem.

ZPRAVODAJ JH 2005.

WASCHKOVÁ, CÍSAŘOVÁ, Lenka. Kopřivový herbář (20 let netradičního divadla Kopřiva). Vychází s podporou města Kopřivnice.

Divadelní listy 1902-3, č. 19, s. 344, č. 20, s. 354.
Adresář ARTAMA 1993
Thalie 1896-7, č. 4, s. 61, č. 22, s. 255.
Ze života našich souborů. Čs. loutkář 1957, č. 6, s. 140.
ts. Z krajských přehlídek - Opavská směřování.. Čs. loutkář 1983, č. 7, s. 154 - 155.
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv, Soudobá dokumentace, i.č LCH 40N

Státní okresní archiv Nový Jičín:
Fond ONV Bílovec.

Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.

Archiv města Ostravy:
Název fondu (sbírky): Obvodní kulturní středisko Ostrava 4
Místa vzniku fondu Ostrava; Poruba
Časový rozsah: 1967-1989
Metráž: 1,68 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): Obvodní kulturní středisko Ostrava 4 /1967 - 1989/
Tematický popis: Obsahuje plány činnosti, rozpočty, porady, korespondenci vedení z let 1967 - 1978, materiály dokumentující činnost kurzů aj.
Archivní pomůcky: nejsou

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 4 karty.)
Videozáznam představení Dlouhá, dlouhá cesta na DT 2004 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Ostrava-Poruba, 2. NP amatérského divadla pro děti, plakát, 1973
Ostrava-Poruba, Sokol, sokolovna
Ostrava-Poruba, Sokol, sokolovna
Ostrava-Poruba, Sokol, sokolovna, 1901


Mapa - Ostrava-Poruba

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.