Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Dolní Nerestce

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Písek
Nadřazený celek: Nerestce
První zpráva: 1919
1919 byl založen Čtenářsko-ochotnický spolek (ČOS), činný ve 20., 30. a 40. letech.
Současně existoval i Dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů, ale hasiči a členové ČOS a jejich divadelních souborů byli jedni a titíž lidé.
Po 1951, kdy došlo dle nového zákona k likvidaci spolků, hráli zdejší ochotníci pod pod různými společenskými organizacemi, patrně také jako Divadelní soubor Sokola nebo kolem 1954 pod záštitou ČSPO (Českosl. požární ochrany), která ale poté divadelní činnost ukončila.
Bibliografie:
DEBNAR, Alexandr: O ochotnickém divadle v Dolních Nerestcích, 1996. Viz Související obrázky.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Doplňky. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 757.

PAMĚTNÍ kniha obce Dolní Nerestce 1922–1974. Excerpoval Alexandr Debnar, archivář okr. archivu ve Strakonicích v. v. Pro DČAD dne 8. 8. 2016.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 92.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/4843/1919, ČOS.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Poznámka:
V kronice Horních Nerestců chybí jakékoliv zápisy o kultuře – ochotnické činnosti. Neznamená to však, že by se obyvatelé Horních Nerestců v této činnosti neangažovali. Vyplývá to z excerpované kroniky Dolních Nerestců.
V roce 1960 obě obce sloučeny v jednu, obecní kronika Horních Nerestců ukončena a pokračováno pouze kronikou v Dolních Nerestcích.
(A. Debnar)

Související Obrázky

DEBNAR, Alexandr: O ochotnickém divadle v Dolních Nerestcích, zpracováno 1996
Dolní Nerestce, tradiční masopustní maškary, 50. léta 20. stol.
Nerestce, Nerestští ochotníci, s. a.
Nerestce, ochotníci, Sokol, s. a.
Nerestce, tradice maškarních průvodů, na nichž se ochotníci hojně podíleli, byla živá do 50. let 20. stol.
Nerestce, tradiční průvody masopustních maškar chodívaly po vsi do 50. let 20. století


Mapa - Dolní Nerestce

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
DEBNAR, Alexandr: O ochotnickém divadle v Dolních Nerestcích, zpracováno 1996