Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Svojšice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kolín
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1918
1920 - 8. 12. - Spolek divadelních ochotníků ze Svojšic vystoupil v cyklu pohostinských her uspořádaných k výročí 100 let ochotnického divadla v Kouřimi.

1918 ochotnické divadlo v hostinci Na Skalce a v Tučkově hostinci, od 1922 v nové sokolovně.

Od 1922 (1923 členem ÚMDOČ) Dramatický odbor Sokola, činný i v 50. letech.

1928 - 28. 10. - v sokolovně za spoluúčinkování učitelského sboru slavnostní představení Pro zlatý poklad republiky. Soubor neuveden (Sokol?)

Od 1933 Dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů, činný i po 1945, v 50. letech název Československý svaz požární ochrany, hráli ještě 1958.

Hostování ochotníků ze Zásmuk.

V době 2. svět. války Spolek divadelních ochotníků, hrál U Krulišů, činný i po 1945, od 50. let Ochotnický soubor Osvětové besedy.

1951-1955 divadelní činnost Československého svazu mládeže.

1955 Československý svaz žen sehrál pohádku pro děti.

1958 hráli žáci Osmileté střední školy.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 522.

PAZDERKOVÁ, Alena: zprac. Informace OÚ pro MČAD. Rkp. 1999, 3 s. kART.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 88.
Archivy:
Chrudim, Regionální muzeum, Arch. č. 7673

Státní okresní archiv Kolín:
Soupis právnických osob v okrese Kolín z března 1948.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Svojšice, Sokol, Komediantky, 1923 - plakát


Mapa - Svojšice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':