Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Vrbno

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Mělník
Nadřazený celek: Hořín
První zpráva: 1873
1873 se v obci hrálo ochotnické divadlo.

Od 1897 Divadelní spolek Rolnické besedy.

1928 založen Divadelní spolek Svornost, činný i koncem 30. let.

1938 Školní soubor.

1943 zaznamenán Divadelní spolek Máj.

V době okupace hráli ochotníci i pod hlavičkou Národního souručenství.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 668.

STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník, 1936.

WEBOVÉ stránky obce Hořín-Vrbno - historie:
http://www.obechorin.cz/index.php?nid=850&lid=CZ&oid=51352

ZPRÁVA režiséra Dykova okrsku Mělník, 1944, 4 s. kART.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/642/1928, Spolek div. Svornost (zal.).

Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/2880/1943, DS Máj (německý zápis).

Státní okresní archiv Mělník:
Fond Dykova okrsku ÚMDOČ, 1943.

Státní okresní archiv Mělník:
Informace ÚMDOČ 1928-1942.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':