Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kouřim

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kolín
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1820
Od 20. let 19. stol. se zde hrálo ochotnické divadlo.
1820 se za účelem hraní divadla začali scházet místní studenti studující v Praze, bratři František a Jan Linhartovi společně s Františkem Liskou. Postavili jeviště s dekoracemi v hostinci U Černého orla (náměstí čp. 117 a na místě dnešního čp.118) a během prázdnin uvedli tři hry – od J. N. Štěpánka Čech a Němec a Štěkavec a od Klicpery Divotvorný klobouk. Primitivní jeviště umístili na dřevěné sudy a vlastnoručně malované papírové dekorace zavěsili na laťky. Vytvořili si tak scénu pro deklamování úryvků z oblíbených, vlastenecky laděných her. (Ž. Pohorecká - R. Pšeničková) - jiný údaj:
- 1833 místní studenti studující v Praze postavili jeviště s dekoracemi v hostinci U černého orla, o prázdninách předvedli 3 hry. (V. Štein-Táborský)
1830 hráli místní měšťané.

1840 zal. první česká Ochotnická divadelní společnost, s přestávkami činná do 1852, poté 4 roky pauza kvůli vládnímu nařízení zakazujícímu c. k. úředníkům hrát divadlo.

1856 zal. Spolek divadelních ochotníků, činný do konce století i v první pol. 20. stol., cca od 1893 byl spojen se Sokolem, což přinášelo občasné komplikace ve vzájemných vztazích. Spolek existoval ještě 1938 a patrně i 1949 (jeviště SDO v div. sále v Pražské ulici).

Od 1865 Zpěvácký spolek Lech, činný i před 1. svět. válkou.

1919 spolek Jesle.

Ve 20. a 30. letech 20. stol. hrály školní děti.

1921 divadelní předst. místní organizace Národní demokracie.
1923 Volné sdružení akademiků a studujících.

1934 oslavy 500 let města Kouřimi, na nichž účinkovalo 6 jednot Legérova okrsku ÚMDOČ z Kolína.

V 70. letech 20. stol. Divadelní soubor Osvětové besedy.

1989 činný Divadelní (a loutkářský, viz LD) soubor Cha-cha-cha Městského kulturního střediska.
(1993 zaznamenána existence divadelního i lout. souboru v Adresáři amat. div. v ČR.)

Od 1999 Divadelní soubor Mrsťa Prsťa, který vznikl v Základní umělecké škole Kouřim. Uvnitř souboru i skupina nejmladších členů – Mrsťa Prsťa Junior's. Od 2016 malé divadlo Kouřim, od 2018 Dram (a tak). 2020 spolek činný.


LOUTKOVÉ DIVADLO:
1874 loutkové divadlo Sokola, činné ještě 1928.

V 50. letech 20. stol. (1956) loutková scéna TOS, scéna pro javajky.

Koncem 80. let 20. stol. (1989) činný Divadelní a loutkářský soubor Cha-cha-cha MěKS.
Bibliografie:
XXXVIII. NÁRODNÍ přehlídka venkovských divadelních souborů Vysoké nad Jizerou 12. až 20. října 2007. Program a Plakát.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 69.

BARANOWSKÁ, Kateřina: Klicperovy divadelní dny Sadská 2005. AS 2005, č. 3, s. 38. Foto.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 99.

DĚJINY českého divadla, II. díl. Mapka českého divadla ve 30. a 40. letech 19. stol. Praha, Academia 1969, s. 291.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, II. díl, s. 291, 327.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, III. díl, s. 194, 466, obr. s. 467: Návrh prospektu k dekoraci starobylého náměstí pro ochotnické jeviště pro Městské divadlo v Kouřimi 1913.

DĚJINY českého divadla, díl III. Praha, Academia 1977, s. 99.

DOLEŽAL, Adam: Valašské Křoví 2010. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 62–64.

DUBSKÁ, Alice: Informace pro MČAD. Rkp. 2000.

FELZMANN, Rudolf: Dvě poučení ze Sadské. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 26–27.

FRANKOVÁ, Hana: Dětské divadlo ve Stochově. 16.–17. 4. 2005. Deník Dětské scény 2005, č. 0.

GREGAR, Alexandr: Vysocké rituály, KDP 2007. Amatérská scéna 2007, č. 6, s. 20.

HOSKOVCOVÁ, Markéta: Prima Prima sezóna? AS 2004, č. 3, s. 22–26.

INFORMACE pro MČAD zprac. Alice Dubská. Rkp. 2000. PC ART.

INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 19.

JELÍNEK, Zdeněk, HELFERT, Zdeněk: Kolínsko. Praha, Středočeské nakladatelství a knihkupectví 1990, s. 177.

Klicperovy divadelní dny 2007, 9. ročník. Průběh a program. Internet.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách. Příloha edice divadelních her pro ochotníky “Divadelní ochotník" (1861–1898), redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj., rok 1863, svazek 3, strana 55.

LHOTSKÁ, Jiřina: Stochov se stává pojmem. Deník dětské scény 2002/0.

M.: Z Kouřími, Česká Thalia 2, 1868, s. 14–15.

MALÍK, Jan: Loutkářství v Československu, 1948, s. 11.

MAYEROVÁ, M. : Kolínská přehlídka. AS 1978, č. 4, s. 16–17. Foto: Kolín, Z pekla štěstí.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 383.

nesign.: Nejstarší sokolské loutkové divadlo, Loutkář 15, 1928/29, s. 45n.

nesign.: Z Kouřimi, Česká Thalie 1, 1867, s. 217.

OPEN AIR PROGRAM při XVI. ročníku mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů – http://www.pocoapoco.cz/download/open_program.pdf

PERNICOVÁ, Ivana: Stylová různorodost ve Stochově 2005. Deník Dětské scény Trutnov 2006, 16. června 2006, č. 0.

POHORECKÁ, Žofie: Divadlo v Kouřimi 1820–1913. Kouřim, SDO 1914, 66 s. DNM: T 2606.

Program Divadelní Děčín 2010. d­­´ARTAMAn 2010, č. 2, s. 10–12.

PŠENIČKOVÁ, Radka: Amatérské divadlo na Kouřimsku. Magisterská diplomová práce. Brno, MU-FF-Ústav hudební vědy 2009.

ROLEČKOVÁ, Eva: 28. Loutkářské Hořovice. Čs. loutkář 1989, č. 7, s. 154–155.

SEKANINA, Fr.: Kouřimské jubileum. Národní politika 1920, č. 321. KK.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862–1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

SMRČEK, Otto: POPAD 2007, AS 2007, č. 2, s. 12–13.

STROTZER, Milan: POPAD 2003 aneb Nepominutelný vzestup. AS 2003, č. 2, s. 3–8.

STROTZER, Milan: POPAD 2004. (Pražská otevřená přehlídka). AS 2004, č. 2, s. 3–7.

ŠOTKOVSKÝ, Jan: Valašské křoví se má k světu i v roce 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 66–67.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 268–270.

TOMAS, Karel: Náchodská prima sezóna – město studentů plné – bude alespoň napřesrok? AS 2003, č. 3, s. 4–6.

TOTHOVÁ, Martina: Prima setkání ve Strašecí v roce 2008. AS 2008, č. 2.

VAŠÍČEK, Pavel: Plzeňské loutkářství. Historie a současnost. Plzeň, Divadlo Alfa 2000, s. 9.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část II) s. 241.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824–1846. Praha, Orbis 1957, s. 113, 271.

VONDRUŠKA, Jaroslav: Klicperovy divadelní dny Sadská 2010. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 38–39.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ, 1934, s. 21.


Československé divadlo 1925, č. 18, 2. str. ob.

Československý loutkář 1956, s. 234 (B. H.).

Divadelní listy 1881, č. 44, s. 383.

Divadlo, roč. 5, 1907, č. 5, s. 135; č. 10, s. 242.
Divadlo 1909, č. 14, s. 361.

Jeviště 1921, č. 17, s. 271; č. 25, s. 414; č. 39–40, s. 575; č. 48, s. 729.

Loutkář 1927/1928.

Národní listy, 24. 10. 1866, s. 3; 20. 4. 1972, s. 3; 13. 12. 1873, s. 2; 17. 1. 1875, s. 2.

Thalie 1896–7, č. 10, s. 133.
Thalie 1899–1900, č. 21, s. 167.

Webové stránky Divadelního souboru Mrsťa Prsťa – www.mrsta-prsta.cz – 27. 1. 2020, IT.
Archivy:
Kolín, Státní okresní archiv:
Fond Sokol Kouřim, inv. č. 129, Činnost tělovýchovná a zábavná, Loutkový odbor 1923–1952.
Fond TJ Sokol Kouřim, inv. č. 28, Protokol zábavního výboru 1910–1925.
Fond Sokol Kouřim, inv. č. 28, Protokol zábavního výboru 1910–1925.
Památník TJ Sokol v Kouřimi k 75.výročí založení 1871–1946.
Polabská stráž 4. března 1920, ročník II., č. 4, s. 4.
SDO v Kouřimi 1900–1902, 1 ka.
Soupis právnických osob v okrese Kolín z března 1948.
Soudobá dokumentace okresu Kolín, Plakátová dokumentace, Kouřim 1908–1945, ka 59, inv. č. 118.

Praha, Národní muzeum, divadelní odd.:
sbírka plakátů - DNM P-10-A-380_198_C 807.

Související Organizace

Související Obrázky

Kouřim, návrh prospektu Náves  od K. Štapfera, s. a.
Kouřim, prospekt náměstí, V. Jansa 1913
Kouřim, V. Jansa: Návrh prospektu k dekoraci starobylého náměstí pro ochotnické jeviště. Dekorace z prospektu fy Petránek, vyrobena pro Městské divadlo v Kouřimi.
Letopisy, s. 082, Kouřim, vývoj do 1868
Letopisy, s. 083, Kouřim, vývoj do 1868
Letopisy, s. 084, Kouřim, vývoj do 1868
Letopisy, s. 085, Kouřim, vývoj do 1868
Letopisy, s. 086, Kouřim, vývoj do 1868
Náměstí od Václava Jansy


Mapa - Kouřim

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kouřim, V. Jansa: Návrh prospektu k dekoraci starobylého náměstí pro ochotnické jeviště. Dekorace z prospektu fy Petránek, vyrobena pro Městské divadlo v Kouřimi.
Kouřim, návrh prospektu Náves  od K. Štapfera, s. a.
Náměstí od Václava Jansy


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.