Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Strážnice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Mělník
Nadřazený celek: Vysoká
První zpráva: 1907
1907 Národní jednota severočeská.

1911,1920 divadlo hrála mládež.

1927 hráli Hasiči.

1931 hrála místní skupina Republikánského dorostu.

1944 během okupace hráli ochotníci pod hlavičkou Národního souručenství.

1945 zaznamenáno Divadlo mládeže a divadelní kroužek Hnízdo kosů.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

JEDLIČKOVÁ, Juliana: Zpracovala informace pro MČAD.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 494.

STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník 1936, s. 105–107.

ZPRÁVA režiséra Dykova okrsku Mělník, 1944, 4 s. kART.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/972/1945, Divadlo mládeže.

Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/3700/1945, DrKr Hnízdo kosů.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':