Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Vinařice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kladno
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1897
1897,1898 zazn. Všeobecný vzdělávací a podpůrný spolek Pokrok.

1901-1927 Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl.

1910-1938 DS Dělnické tělocvičné jednoty.

1913-1951 Dělnické dramatické sdružení, členem SDDOČ.

1918-1934 Dram. pěvecké sdružení Dalibor, členem ÚMDOČ.

20. léta 20. stol. loutkové divadlo Sokola.

30. léta Spolek divadelních ochotníků Havlíček.

1933 Spolek chovatelů poštovních holubů.

1934-1942 Jednota proletářské tělovýchovy.

1934 v obci 7 představení (patrně JPT).
1936 - 12, 1937 - 14, 1938 - 9, 1940 - 11, 1941 - 11 představení.

Od 1976 Amatérské recitační studio (ARS).
Patrně do 1979.

1979 vzniklo Studio D.
1988 poslední inscenace, 1989 sál restituován, DS ukončil činnost.
Bibliografie:
ADRESÁŘ okresu Slánského. Slaný 1904.

ADRESÁŘ amatérských DS okresu Kladno. Kladno, OKS 1988.

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých. DDOČ. Prameny k dějinám českého divadla, sv. 7. Praha, DÚ, spoluvyd. Národní muzeum v Praze 1972, s. 35, 77, 84, 86, 87, 98, 102, 112-115, 118-119, 122-125, 131-132, 135-137, 139, 160, 166, 168, 180-182.

ČAPEK, Bedřich: Vinařické “Hrátky”. AS 1985, č. 7, s. 9.

DOBNER, Libor: Ochotnické divadlo na území někdejšího hejtmanství a politického okresu Slaný a části okresu Kladno. Rkp. 2000. Viz Texty.

HANUŠ, Jaroslav: Divadlo na slánském okrese. Slánský obzor 1934, s. 97-98; 1936, s. 19; 1937, s. 37; 1938, s. 54; 1940, s. 81; 1941, s. 39.

CHMELÍK, Petr: Informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001. 2 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 646-647.

SEHNALOVÁ Mojslava, Oliverius Miroslav, Krajník St.: Rkp. 1998-2000. kART.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

VEČERNÍ české slovo, ročník 1933, č. 147 a 155.

VÝSTAVA Scénografické školy SČDO & Amatérské scénografie.Katalog výstavy pořádané SČDO ve spolupráci s DÚ, Městskou knihovnou, Kulturním domem hl. m. Prahy v Městské knihovně v Praze 20. 6. - 15. 7. 1979.
Archivy:
DNM: P-4-A-243, 98 Pl 1897-1944.

kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3306, sg 30/545/7/1901, Čtenářsko OJ Tyl.

Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3120/1928, Dělnické dramatické sdružení.

Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2665/1928, Dělnické dramatické sdružení (změna).

Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 374/406/1918, Pěvecko dramatický spolek Dalibor.

Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/9650/1934, Dalibor, Pěvecko dramatický spolek (zánik).

Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 407/4843/1935, SDO Havlíček.

SA Petra Chmelíka: Kronika a materiály Studia D.

Státní okresní archiv Kladno:
SP 327. Kniha záznamů dat a obsazení sehraných představení 1914-1927.
SP 272, 273, 326: Dělnické dramatické sdružení: Příspěvková kniha 1948-1949, Pokladní kniha 1947-1951, Kniha zápisů ze schůzí 1940-1951.
Fond Vinařice: Tyl, čtenářsko ochotnická jednota pro Vinařice a okolí, 1914-1927. Fond není přístupný (2007).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Vinařice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':