Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Pšovka

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Mělník
Nadřazený celek: Mělník
První zpráva: 1871
Od 1871 hráli divadelní ochotníci (první Spolek divadelních ochotníků?),

1887 patrně znovu ustaven Spolek divadelních ochotníků,
hrál i ve 30. letech a během 2. svět. války.

1904 divadlo pod hlavičkou Národní jednoty severočeské.

1920 loutkové divadlo,
1924 založen loutkářský soubor Osvětové komise.

1923 Školní soubor hrál pohádky.

1929 hráli hasiči.
1929 Divadelní spolek Pšovan.

Kolem1930 Katolická mládež.

1934 Sokol.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

Mělnické listy 1919, č. 2, 13.

Mělnické listy 1920, č. 10.

Mělnické listy 1923 č. 16, 44.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 374.

STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník 1936.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856–1883, i. č. 572, sg 30/6/9890, SDO.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 170, sg 30/248/54, SDO 1887.
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/2865/1931, SDO (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 396/2865/1931, SDO (změna).
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/4423/1940, SDO.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Pšovka

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':