Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Huntířov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Jablonec nad Nisou
Nadřazený celek: Skuhrov
První zpráva: 1882
1882 - NJS - dětský divadelní soubor.

1896 existoval Spolek divadelních ochotníků Tyl. (Thalie 1896-7, č. 1, s. 15.)
Divadelní spolek Tyl v Huntířově byl založen v roce 1889 (?),
v roce 1900 se sdružoval s divadelním odborem Sokola, který byl založen na popud Celestýna Daníčka v roce 1881.

1908 - SDO Huntířov přijat za člena ÚMDOČ.


1921 otevřena vlastní sokolovna s jevištěm (celkový náklad na budovu činil 160.473,65 Kč a vnitřní zařízení bylo pořízeno za 36.466 Kč).
1931 - 30. 12. - pracně vybudovaná sokolovna lehla popelem.
1934 - 23. září - byla obětavostí a svépomocí všech členů Sokola nově postavená sokolovna opět slavnostně otevřena (náklad 250.000 Kč).

1923-1938 DS Sokol.

DS po 1945 - DS TJ Sokol

1975 - znovuotevřena sokolovna, adaptována svépomocí, drobné úpravy pokračovaly do 1978.

Od 1949 s nepravidelnými pauzami Loutkové divadlo.
po 2000 pravidelně jedna autorská loutková hra před Vánoci.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 278.

STRNAD, Jan: Seznam českých amtérských divadelních souborů v okrese Jablonec nad Nisou. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Jablonec nad Nisou/Texty.

Thalie 1896-7, č. 1, s. 15.
Archivy:
SOkA Česká Lípa:
čas. Naše hory 1923, č. 24, 25. Excerpce Zd. Zahrádková.

Mapa - Huntířov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':