Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Dušníky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Praha-západ
Nadřazený celek: Rudná
První zpráva: 1923
Od 1923 hrál Sokol, několik posledních představení po 1945.

Téhož roku o prázdninách skupina zdejších dětí z vlastního podnětu 1 představení ve prospěch Veřejné obecní knihovny.

Od 1924 mládež, také ve 30. letech zazn. spolupráce s ochotníky z Hořelic, např. Mladá generace Hořelice - Dušníky.

1925 žáci školy, Dělnická tělocvičná jednota.

1926 Kroužek mladých ochotníků, místní spolek Československého červeného kříže.

1927 odbor Masarykovy ligy. Hudební složku inscenací zajišťovala Dušnická filharmonie.

1939 zal. Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl, pod tímto názvem hrál do 1951.
(1951 se sloučily obce Dušníky a Hořelice do obce Rudná, divadlo na čas v útlumu a cca od 1955 soubor hrál jako Dramatický odbor ZK ROH Čs. státního statku v Rudné. Později hrál jako Divadlo lidové tvořivosti OB v Rudné a nakonec jako Divadelní soubor Pokrok místního sboru Českosl. požární ochrany - vše viz Rudná.)

1949 Místní organizace KSČ.

1949 Místní rada žen.

Koncem 40. let hrál Divadelní kroužek ČSM Hořelice - Dušníky.

1951 Pěvecký spolek Hlahol se sídlem v Dušníkách přejmenován na Pěvecký spolek ÚOB Rudná.

LD
Od 1927 hráli mladí členové Sokola loutkové divadlo v hostinci Na Staré, zač. 30. let aktivní loutkářský soubor.
Bibliografie:
ČESANÁ, Růžena: Loutková divadla volného sdružení pěti pražských žup do 30. prosince 1930. Loutkář 1931, č. 4, s. 70.

JONÁŠ, Karel: INFORMACE pro MČAD. Rkp. 2001. 7 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 200.

STÝBLOVÁ, Božena: Jak pracovalo Volné sdružení pěti pražských žup o prohloubení sokolského loutkářství. Loutkář 1931/32, s. 72.
Archivy:
Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Praha-západ pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.
Informace ONV Praha-západ o převodu div. spolků pro KNV v Praze 1951. Inventář KNV Praha, referát IV.1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl Dušníky.
Časový rozsah: 1939-1950.
Tematický popis: Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí, seznam členů, tablo.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':