Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kadlín

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mělník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1875
1875 poprvé zaznamenána činnost divadelních ochotníků.

1922 založen Divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů.
Ve 30. letech činný.

1942 Divadelní soubor Sdružení katolické mládeže.

1944 Divadelní soubor Národního souručenství.
1944 zaznamenán Spolek div. ochotníků Vojan.

1949 zazn. představení Místní rady osvětové.

1954 hrál školní soubor.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

JEDLIČKOVÁ, Juliana: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2001. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.340.

OCHOTNICKÉ divadelnictví na Mělnicku. Archivy a kroniky vypovídají. Texty sestavil Fr. Černický. Rkp.,1998. KART.

STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník 1936.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/1898/1944, SDO Vojan (německý zápis).

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Mělník:
Materiály okresní osvětové komise 1942, 1943; Zpráva režiséra Dykova okrsku Mělník, 1944. 4 s. kART.

Mapa - Kadlín

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':