Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Stránka

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mělník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1872
Od 1872 Ochotnický spolek.

1889 studenti.

1896 Občanská beseda.

Od 1911 divadelní soubor Sokola.

1911 Agrární dorost.

Za 2. svět. války zaznamenán Divadelní spolek Tyl.
1945 divadlo pod hlavičkou Národního souručenství.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

JEDLIČKOVÁ, Juliana: Zpracovala informace pro MČAD.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 491.

STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník 1936.

STRÁNKA u Brandýsa nad Labem. Besedník 1872, r. 1, č. 1, s. 16. NK.

ZPRÁVA režiséra Dykova okrsku Mělník, 1944, 4 s. kART.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2915/1941, DS Tyl.

Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2106/1942, DS Tyl.

Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2221/1943, DS Tyl.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Stránka

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':