Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Blahutovice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Místní část
Okres: Nový Jičín
Nadřazený celek: Jeseník nad Odrou
První zpráva: 1951
Blahutovice, m. č. obce Jeseník nad Odrou, o. Nový Jičín

1951-1952(5?) v rámci místní Osvětové besedy první místní divadelní ochotnický soubor, hrál v hostinci U Přibylů.

1955 - 24. 7. - po výstavbě otevřen nový kulturní dům.
V obecní kronice se v roce 1955 konstatovalo, že do Blahutovic zajíždí profesionální Beskydské divadlo a Vesnické divadlo Praha. O činnosti místního souboru zde, stejně jako v dalších pramenech, nebyla zmínka.

13. prosince 1957 byla z údajné potřeby zlepšit kulturně-osvětovou práci zrušena místní Osvětová beseda a byl ustanoven Družstevní klub při JZD, jehož hospodaření bylo vedeno v rámci kulturního fondu JZD. Veškerá kulturní činnost byla soustředěna v Domě zemědělské kultury (bývalý Kulturní dům Osvětové besedy). Stávající jeviště bylo opatřeno novou oponou, byly pořízeny reflektory a nové kulisy. Zlepšení technických podmínek mělo vliv i na větší četnost divadelních představení, často však dovážených.
1957 byla sehrána dvě představení ochotnického souboru Družstevního klubu a celý roční repertoár Bezkydského divadla (10 her).
1957-1964 DS Družstevního klubu.

1964 záznamy v kronice konstatovaly, že „do roku 1964 je kultura v obci ve velkém úpadku, i když v obci je pěkný kulturní dům“. Bylo to vysvětlováno „střídáním vedení JZD, kde vzniká pokaždé jiný názor na provádění a zvláště financování kulturních akcí“.

1965 vzniklá situace důvodem ke znovuobnovení činnosti místní Osvětové besedy. O kulturním domě se psalo, že „uvnitř je v neutěšeném stavu a na opravu bylo vynaloženo 17 tis. Kčs“.

1965 hrál DS ČS, 1972 se místní organizace ČSM rozpadla.

1967 nepravidelná ochotnická činnost – Ochotnické divadlo.
Bibliografie:
BALÁŠ, Miloslav: Kulturní místopis Novojičínska. Nový Jičín, Vlastivědný ústav 1967.

MACEK, Stanislav: Jeseník nad Odrou - ochotnické divadlo. Vlastivědný časopis POODŘÍ 2007, č. 2. Zprostředkoval redaktor Radim Jarošek.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 68.
Poznámka:
V Blahutovicích do 1945 nebyla česká škola a vedoucí postavení zde měli občané německé národnosti.
Dosídlování občany české národnosti proběhlo poměrně intenzívně v průběhu roku 1945 a česká škola byla otevřena již v září téhož roku.

Mapa - Blahutovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':