Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Starý Jičín

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Nový Jičín
Nadřazený celek: Moravskoslezský kraj
První zpráva: 1868
1868-1914 Občanská beseda.

1896 - byla uvedena vánoční pastýřská hra. Její text vč. not byl otištěn v časopise náš domov (Olomouc 1896).

1896-1971 DS Sokol.
1903-1914 hrál společný DS Sokol a Občanské besedy 28 her. 1906 přijat za člena ÚMDOČ.

1905-1989 hrál nepravidelně ŠS.

1905 divadelní družina z Jičiny.

1906 Strojická beseda.

1910-1917 SDO.

1917 se pokusil oživit ODi kaplan F. Janík.

2007 - DS Médivadlo

1919 Národní jednota.

1928-1948 DS Orla, vlastní jeviště, r. Rud. Macíček.

1928 DS DTJ.

1940 DS vzdělávacího spolku Komenský.

1948-1949 LS krátce.

50. léta-1969 DS OB.

1979 zal. DS Starojičiňan, ved., r. i drgie Rud. Macíček.
Bibliografie:
HRŇ, Antonín: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp 2001. kART.

MACEK, Stanislav: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Nový Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-2002. kART. Viz Místa/Okresy/Nový Jičín/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 483.

POČÁTKY divadelní činnosti na Starojicku dle nejstarší Kittrichovy kroniky. Rkp. s. a., 11 s. kART.

VÁNOČNÍ pastýřská hra z 1869. Náš domov. Olomouc 1896. Zde text včetně not.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok.1946.

VII. schůze užšího výboru ÚMDOČ. Divadlo 1906, č. 1, s. 29 (soubor Obč:B a Sokola přijat za člena ÚMDOČ).
Archivy:
Státní okresní archiv Nový Jičín:
Pamětní kniha městečka Starý Jičín 1914-1955, 1925-1956; Kronika Al. Kittricha (1862-1932), starosty obce v letech 1898-1918; Fond ONV Nový Jičín.

Související Bibliografie

Mapa - Starý Jičín

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':