Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Příbor

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Nový Jičín
Nadřazený celek: Moravskoslezský kraj
První zpráva: 1809
1695 - 1775 hry příborských piaristů.
Divadelní sál ve školním traktu, k představením využíván také otevřený prostor.
(Podrobněji viz Obrázky - citace Bartušek, dále viz Bibliografie - Bombera, DČD I, Havlíček, Javorin, Pleskot, Ron, sb. Piaristé v Příboře, Zemek.)
---------------------------------------

1809 - 1816 představení měšťanů a studentů, údajně nejstarší doložené české ochotnické divadlo na Moravě.

Josef Staroveský (1760 - 1827), soukenický mistr v Příboře, “skládal mravné komediantské kusy”. 

1861 - 1882 Občanská beseda.

1882 - 1893 Divadelní ochotnický spolek (SDO). Do 1910 přes 120 her.

1885 Škola

1886 Studenti.

1893-1949 DrO Sokola. Režiséry Z. Bureš, M. Caloň, P. Gemerková, V. Handschuh, Havlíček, J. Krampl, St. Kubiš, Zd. Malečková ad.

1911 Katolicko-politická jednota,
1911 Všeodborové sdružení křesťanského dělnictva

1920 - 1938 pravidelně představení žactva a dorostu Sokola.

V meziválečném období a v letech 1945 - 1949 také DS Orla jako Lidová scéna (Čs. strana lidová), nájemcem div. sálu v Katolickém domě. DrO Katolických spolků, r. J. Ondrušek, Fr. Zářecký.

Za 2. svět. v. anexe města k Německu.

1949 zal. ZK Transporta (později Tatra) Příbor sloučením DS Sokola a Lidové scény, působil do roku 1971. v Roce 1965 uvedl Havlovu Zahradní slavnost.

OS TJ Spartak 60. léta.

1993 DDS Zvláštní školy.

1997 Gruppo Creativo.

1998 JSŠ Mikrokomedie (Cami).

1999 LD Beránek, r. V. Beran.

2001 Divadelní skupina MG.

2006 Duonasekyru.

1947 - 1969 nepravidelně školní divadlo.

Loutky:
1919 LD Sokola.
1919 - 1946 LS Orla, vlastní jeviště v Katolickém domě.
1957 - 1985 LS DK ROH.
1988 - Beránek - loutkový divadelní soubor Sdruženého klubu ROH Příbor
Bibliografie:
BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s.

BOMBERA, Jan: Divadelní hry a deklamace piaristických škol v Příboře. In: Piaristé v Příboře, sborník příspěvků z odborného sympozia 300 let piaristického gymnázia v Příboře,1994. Nový Jičín, SOkA 1995.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 23, 31, 448 s., 357 obr. v textu.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I. díl s. 351.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1993-1997, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1998, s. 73. kART.

HAVLÍČEK, Jan: První divadelní představení piaristické koleje v Příboře. Čas. Kravařsko 1933, č. 2.

INDRA, B.: České ochotnické divadlo v Příboře v letech 1809-1816. In: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, sv. 27. Nový Jičín, Okr. vlastivědné muzeum 1981, s. 31–41.

LOUKOTKA, Lubomír: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. 1997. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s 322. kART, KK.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 138.

MACEK, Stanislav: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Nový Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-2002. Viz Místa/Okresy/Nový Jičín/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 368-369.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Praha, KANT 2016, s. 154.

Piaristé v Příboře, sborník příspěvků z odborného sympozia 300 let piaristického gymnázia v Příboře. Nový Jičín , SOkA 1995.

PLESKOT, Jaroslav: Školní piaristické divadlo v Příboře a pololidová dramatická tvorba na Kravařsku. In: O divadle na Moravě. Praha, SPN 1974, s. 39.

REMEŠ, M.: Divadelní ochotnický spolek v Příboře. In: Kravařsko 1934-35/21, 38, 60 KK.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

ZEMEK, M.: Školní divadlo u piaristů v Příboře. In: Časopis Slezského musea, ser. B, XV, 1966, 1, 50-8.

AS 1974, č. 10, s. 21.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea:
C 13.405 Pl DO Sokola 1910.

Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.

Státní okresní archiv Nový Jičín:
Pamětní kniha Divadelního ochotnického spolku v Příboře 1882-1904, Pamětní kniha TJ Sokol v Příboře I-III, 1893-1946.
Fond ONV Nový Jičín.
Div. OS 1882-1910. Ev. č. pomůcky 898.

Související Obrázky

Příbor, Piaristické školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 220
Příbor, Piaristické školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 221


Mapa - Příbor

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.