Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Svratka

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Žďár nad Sázavou
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 1851
V místě se hrály pašije, ale i světské hry.

1851-1868 Beseda v hostinci J. Jadrného ve prospěch ND připravil studující F. Gregor.

1868 zal. ČOS.

1873 zah. ochotnické sdružení.

1913 Obecná škola.
1913 Studenti.
1919 Spojené strany socialistické.

1922 zal. DS Dělnické tělocvičné jednoty, hráli U Kučerů, čp. 19, a v přírodě.
1922 Svaz kovodělníků.
1922 Živnostensko obchodnická strana.
1923 Družstvo pro zřízení tělocvičny Sokola.
1923 ČSČK.
1924 Měšťanská škola smíšená.
1925 Volná myšlenka.
1926 Kovopracovníci.

1932 zal. DS SK, sehrál několik her. 1936 spor Kolára s SK, neboť oba OS hrály Lidé na kře. 1941 Manon Lescaut.

198x školní soubor, vedoucí Gregorová Hana.
Bibliografie:
DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

FILKA, Ivo: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Žďár nad Sázavou. Rkp. pro MČAD 1998. 15 s. Viz Místa/Okresy/Žďár nad Sázavou/Texty.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 173. kART, KK.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 139.


Bibliografie: LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Divadelní cedule Hadrián z Římsů spolku divadelních ochotníků Kolár ve Svratce ze dne 26/12 1894. Následné uložení exponátů nezjištěno.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 522.

MUDROCH, Martin: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. 2000. 3 s. kART;
Archivy:
Chrudim, Státní okresní archiv:
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 955
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 956
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 957
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 958
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 959
Okresní úřad I, 1916 - 1917, i. č. 11339
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 960
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 815, i.č. 9626
Chrudim, Okresní úřad, u. č. 815, i.č. 9631

Související Obrázky

Svratka, opona, sig.autorů
Svratka, ovládání opony
Svratka, SDO Kolár, Pasekáři, 1923, výjev ze hry a hlediště, v přírodě
Svratka, SDO Kolár, Probuzenci, 1919, skupina účinkujících
Svratka, SDO Kolár, skupina členů, 1897
Svratka, sokolovna 2011
Svratka, sokolovna, opona, stav 2011
Svratka, sokolovna, opona, Vlast, sokol, Ota Bubeníček, Frant. Cína Jelínek a Josef Fiala, 1928
Svratka, sokolovna, sál s oponou 2011
Svratka, sokolovna, stav 2011


Mapa - Svratka

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Svratka, sokolovna, opona, Vlast, sokol, Ota Bubeníček, Frant. Cína Jelínek a Josef Fiala, 1928
Svratka, opona, sig.autorů
Svratka, ovládání opony