Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Bobrová

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Žďár nad Sázavou
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 1873
1873 SDO.
1878-1923 SDO Pokrok.

1899 - Po divadelním představení veselohry M. Baluckého Těžké ryby v Horní Bobrové ochotníci vybrali 3 zl. Hráli ve prospěch Ústřední matice školské.

1907 Loutkové divadlo.

1912-1921 téměř každoročně sehrála divadelní představení školní mládež.
1912 studující.

1924 Školní LD.
1928 hrály 4 scény - Pokrok, Sokol, Agrární dorost (MSRD) a Lidová /katolická omladina. (Zobač, s. 25)

1930 - 1936 Živnostensko-obchod. strana středostavovská.
1936 MOK.
1936 Katolická omladina.
1937-1939 Sokol.

1944 VOS..

50. léta 20. stol. SDO Pokrok. Převeden do JZD Bobrová.
Bibliografie:
FILKA, Ivo zpracoval Místopis okresu. Rkp. 1998-2000. PC ART.
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 75.

SVOBODA, J. F.: Vlastivěda moravská. Novoměstský okres. Brno 1948, s.133 a 282.

ZOBAČ, František: Historie divadelního spolku Pokrok 1873 - 1963, Obecní úřad Bobrová 2006
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

SOkA Žďár nad Sázavou:
Okresní vedení veřejné osvětové služby Nové Město na Moravě, Povolování divadelních her, koncertům … inv.č.2
Poznámka:
Bobrová je jedním z nejstarších sídel na Novoměstsku a založil ji pravděpodobně jeden z prvních kolonizátorů zdejší oblasti Přibyslav z Křižanova. Jeho zeť Boček z Obřan založil roku 1252 žďárský klášter cisterciáků a tomuto klášteru věnoval i desátky z Bobrové.
Poprvé je rozlišení na Horní a Dolní Bobrovou zaznamenáno v roce 1338. V roce 1462 je Dolní Bobrová uvedena jako městečko. Horní Bobrová byla povýšena na městečko již před rokem 1368.

Související Obrázky

Bobrová, hlášení o divadelním sále, 1948
Bobrová, opona , Blažíček
Bobrová, Oslava hudby, kopie opony Františka Urbana pro Smetanův dům v Litomyšli, a. Oldřich Blažíček, 1905, zasedací síň OÚ,
Bobrová, Pokrok, Historie divadelního spolku Pokrok 1873 - 1963, Obec Bobrová 2006
Bobrová, Pokrok, Historie divadelního spolku pokrok 1873 - 1963, Obec Bobrová 2006
Bobrová, zápis o oponě 1630, cit. in Chocholáč, Selské peníze
Nové Město na Moravě, Okresní osvětová rada, přehled kulturních místností, 1948
Nové Veselí, Bobrová, divadelní kurz, 1948


Mapa - Bobrová

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Bobrová, Oslava hudby, kopie opony Františka Urbana pro Smetanův dům v Litomyšli, a. Oldřich Blažíček, 1905, zasedací síň OÚ,