Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Hostomice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Beroun, okres
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1817
1817 Kroužek divadelních ochotníků neobdržel povolení hrát česky.

Teprve 1867 povolen Spolek divadelních ochotníků. 1880 z něj vznikla Čtenářská beseda.
1867 - 1. 9. - Řemeslanická merenda
Koncem 70. let 19. stol. se iniciativy ujali místní studenti pražských vysokých škol. Nejprve činohra, ale 1878 se rozhodli i pro operu a nastudovali Prodanou nevěstu.
Vznikla zde hudebně-dramatická tradice, na jejím poč. byl v 80. letech 19. stol. regenschori a hudební pedagog G. Studený, po něm Jos. Skřivan.
Studenti později spolupracovali se Čtenářskou besedou.

1880 zal. Čtenářská beseda (ČB), 1881-1925 především zábavné kusy, často jinde nehrané. Kolem 1900 rozkol v České besedě, 1909 zal. jako její součást hudební soubor, usilující o operní představení. 1913 se osamostatnil. Spolupracovali se studenty vysokých škol, společně zvali k hostování členy opery ND. Větší přestávky v činnosti 1885-1900, 1913-1918.

1888-1933 školní soubor, žáci a učitelé, hry pro děti.

V 90. letech 19. stol. kvalitní orchestr z místních občanů, vedl uč. Kareš, po něm uč. L. Vítek.

1919 Sdružení (spolek) ochotníků. 1931 zaznamenán zánik, v době okupace registrován SDO.

Od 1919 divadelní odbor Sokola, 1931 člen ÚMDOČ, 1949 ještě činný.

Ve 20. a patrně i 30. letech hudební kroužky:
Hudební a div. kroužek Filharmonie,
Kroužek přátel hudby a zpěvu (uv. opery).

Uvedeny opery Dalibor (Smetana) a Rusalka (Dvořák), chybí doklady o spolku, který předst. uvedl a o roce uvedení.

1924 Osvětový sbor v Hostomicích uvedl operu B. Smetany Hubička.

1926 zazn. představení Baráčníků, hráli také v 1. pol. 50. let.

V dalších letech ochotnické divadlo nepravidelně až do 1939.

Významné osobnosti mj. JUDr. Fr. Greif, MUDr. Jos. Greif (*1912(?), působil v USA, Austrálii, Francii, Jugoslávii.
Od 1920 ČSR. Přítel Vítězslava Nováka, Václava Talicha. Jeden ze zakladatelů pražského Orchestrálního sdružení. Zemřel 1954 v Sloupu.).

1934 Katolická církev a Domov sv. Kláry, uvedena Svatá Bernardeta.

1938 místní organizace Ochrany matek a dětí.

1924-1938 DrO Dělnické tělocvičné jednoty.

1940 Dramatický kroužek Hostomice, uv. operetu.

Ve 20. a 30. letech většina spolků organizovala k výročím a jiným příležitostem Akademie, ve kterých účinkovali ochotníci - operní árie, poezie, div. monology, výstupy a pod.

V době okupace činnost ustala.

Po 1945 náročnější výběr her.

1945-1951 div. soubor SČM, poté ČSM.

1946-1951 Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek, 1953-1962 (patrně pod Osvětovou besedou?) jako Hostomičtí ochotníci.
1962 byla - dle historie na web. str. obce - uvedena poslední divadelní hra ochotníků (dospělých) - Kolébka (Jirásek).

Koncem 70. let školní soubor.

LOUTKOVÉ DIVADLO
1930-1938 v hostinci U Čermáků čp. 184 loutkové divadlo Dělnické tělocvičné jednoty.

1934-1938 První podbrdské loutkové divadlo Ant. Růžičky.

V 70. letech 20. stol. krátce činný loutkářský soubor mládeže Z kufru.
Bibliografie:
CÍSAŘ, Čestmír: Člověk a politik. Kniha vzpomínek a úvah. Praha 1998, s. 9, 14.

ČÁKA, Jan: Podbrdskem od městečka k městu. Praha, Středočeské nakladatelství a knihkupectví 1988, s. 68-69.

DĚJINY českého divadla II. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 291.

GREIF, František: Hudební tradice Hostomic. Hostomice 1937. 2 s. kART.

HISTORIE ochotnického divadla na Berounsku. Red. Josef Mencl. OKS 1989, s. 8-9, 31.

J.V.: Z Hostomic? Česká Thalia 1, 1867, s. 119.

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950. Nucleus HK 2005, s. 439, 762.

LISÁ, Irena: 160 let knihovny v Hostomicích. In: Hostomické listy 2009, č. 4, s. 6 (webové stránky obce - Hostomické listy - http://www.hostomice.cz/files/09_04.pdf - 5. 12. 2011).

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-Artama 2001, s. 255-256.

nesign.. Z Hostomic, Česká Thalia 1, 1867, s. 88.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

ŠOS, Václav zprac. informace pro MČAD. Rkp. 2000. 6 s. Též bohatá fotodokumentace. kART.

WEBOVÉ stránky obce - historie - http://hostomice.cz/index.php?page=historie (5. 12. 2011).

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZVÍKOVSKÝ rarášek a V studni. Jak zhodnotil v r. 1926 výkony hostomických ochotníků pražský kritik (?) v novinách, opsala Antonie Šeflová. Rkp. 1 s. kART.

Československé divadlo 1931, č. 6, s. 92.

Divadelní listy 1883, č. 25, s. 215.
Archivy:
kART- plakát Violetta 1921.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/577/1919, Spolek ochotníků.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/7117/1931, Spolek ochotníků (zánik).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1242/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/1242/1942, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/2380/1943, SDO.

Státní okresní archiv Beroun:
Dok., plakáty apod.

Související Obrázky

 Hostomice, opona, rám, detail
Hostomice, opona na válci, detail
Hostomice, opona, autor neznámý, pro knihu upravil MT
Hostomice, opona, Karlův most a pohled na Hradčany, detail opony
Hostomice, opona, Karlův most a pohled na Hradčany, detail opony
Hostomice, opona, Karlův most a pohled na Hradčany, detail opony


Mapa - Hostomice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Hostomice, opona, Karlův most a pohled na Hradčany, detail opony


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.