Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Ivanovice na Hané

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Vyškov
Nadřazený celek: Jihomoravský kraj
První zpráva: 1865
1865-1868 studenti pořádali tehdy obvyklé besedy s hudbou, zpěvem a recitacemi.

1867 první div. představení.
Hrálo se např. U Zámečníků (čp. 136), U Provazníků, U Chaloupků (čp. 220).

1873 zal. SDO.
1873-1878 okolo 50 her.

1882 zal. Čtenářsko-pěvecký spolek Veleslavín, i vzdělávací činnost,
DO Veleslavína ODi.
Zvali k hostování profes. umělce, ND Brno zde provedlo Prodanou nevěstu, Dalibora, Psohlavce (za ředitele Pištěka).
1882 (“Divadlo naše počítá se mezi ta nejčinnější na Moravě vůbec.”) 67. představení,
4 roky se nehrálo, poté průměrně 10x ročně, mj. Muž národa, Vesnický román, Bankrotář ad.

1883 zal. Družstvo besedního domu.
1885 v Tyršově 11 - otevřena divadelní dvorana v Besedním domě, zde našel trvalé sídlo i Čtenářsko-pěvecký spolek Veleslavín se svým divadelním odborem. Velká slavnost za účasti mnoha spolků z okolí - 24. 5. večer pochodňový průvod, 25. 5. slavnost ukončena prvním divadelním představením v novém sále - Jeřábkovou Veselohrou.

1886 Ženská vzdělávací jednota Libuše.

Veleslavín postupně vybudoval velkou veřejnou knihovnu a čítárnu.
Měl hudební a pěvecký odbor,
1892 opereta Don Caesar a spanilá Majolena.
Orchestr hrál pravidelně o přestávkách představení.
1904 místo obvyklého hudebního doprovodu hrál před Václavem Hrobčickým z Hrobčic občan Vlček na edisonofon, ale tato reprodukovaná hudba neuspokojila.
Často méně náročné zábavné kusy, v hostinci Na výběru.

1892 zal. MO NJ pro jihozápadní Moravu, zpočátku především přednášky;
koncepční neshody s vedením Veleslavína.

1892 zal. Řemeslnicko-živnostenská jednota Svatopluk.
Ta 1909 vlastní DO,
hráli příležitostně, U Havlíků.

1893 zal. Studentské sdružení, hráli v době prázdnin.
1907-1921 až 3 hry v roce, vesměs dobrý repertoár novější či soudobý, např. Mahen, Šrámek, Čapek, Krejčí, Svoboda, Olbracht ad.

1896 MO Ústřední matice školské, činnost pro podporu menšinového školství.
Zpočátku opora hl. ve studentech,

1893 Praha je Praha (Kuhnl), U Havlíků.
Členy matice pak i další spolky, i obec.

Kolem 1900 neúspěšné pokusy o sjednocení ODi.

1900 DS Sokol, hrál U Havlíků a hostoval v okolí.

1906 Všeodborové sdružení křesťanského dělnictva,
do 1918 předchůdce Orla.

1907 DTJ.

1914-1918 ODi přerušeno.

Po 1918 v nových podmínkách Veleslavín ztratil dosavadní význam.

1919 NJ se studenty Mrtvé moře (Mahen) a Žena legionářova (Horáková),

Studentské sdružení 1919 v sále Besedního domu veselohra Katakomby.

1919 personál železniční stanice opereta Ženská vojna (Horký-Marhula).

1920 sdružení ochotníci Jánošík, v parku.

Poté zal. Ochotnické divadlo, po několika hrách změnili název na Dkr Kotek.

1919 zal. MOK,

občas ODi,
např. 1934 Fidlovačka,
1936 Jízdní hlídka.

1913 - 1934 Jednota Libuše hrála v Besedním domě,
repertoár nebyl sice konvenční jako u Veleslavína, ale nesourodý.
Zásluhy v udržování lidových tradic,
Zvaní jiných DS k hostování a osobností ke koncertům.

NJ 1921 Bezejmenná (Bisson) a Otec.

1922 se Libuše spojila s NJ jako její ženský odbor,
1923 společně s ochotníky Podzimní svítání (Božek).

1921 zal. DS Orla.

1922 ukončila jednota Svatopluk,

1924 též Studentské sdružení.

1927 zal. Svaz katolických žen a dívek, i zde ODi.

Týž rok Dkr Kotek změna názvu na DS Haná,
60-70 členů,
1934 generační proměna a populární operety zvýšily zájem veřejnosti, aktivitu i úroveň inscenací.
DS členem ÚMDOČ, 37 členů.

Ve 30. letech hrála Libuše pro děti,
1934 společně s ochotníky Fidlovačku,
1936 Lidé na kře.

1934 skončila činnost Sokola,

1937 Libuše.

1939 NJ součástí Národní matice Národní rady.

1939 rozpuštěn Veleslavín, ukončila i Ústřední matice školská,

1941 též DTJ a Svaz katolických žen a dívek.
Téhož roku Wolkrův večer poezie vyvolal zákaz činnosti DS Haná na jeden rok. Spolek tehdy vlastnil moderní jeviště s točnou a s dalším mimořádným technickým vybavením. Drgie náročná, Vrchlický, Jirásek, Žák, Kvapil, Svoboda, Tyl, Stroupežnický aj. 1943 145 členů, z nich 110 činných.

1945 MOK vystřídána MOR.
1946 v důsledku odchodu řady členů do pohraničí ODi nepravidelně.

Svatopluk ukončil činnost 1946.

V DS Haná od 1946 úbytek členů, jako Dkr OB.
1948 skončila činnost DS Orla. 1964 poslední představení DrKr OB.
xxxxx
Loutkové divadlo
DS Haná 1928 zakoupil LD,
do 1934 15 představení, pak zařízení prodali.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 153, 381, 394; obr. s. 152: Vyhláška okresního hejtmana ve Vyškově, zakazující pořádání ochotnických představení v Ivanovicích na Hané, 1941.

HÝZLOVÁ, Helena: Dokumenty o amatérském divadle, uložené v SOkA okresu Vyškov. Rkp. pro MČAD 1998. 2 s. kART

INFORMACE MěÚ pro MČAD. Rkp. 1997. kART;

IVANOVICE (na Moravě). Besedník 1872, č. 12, s. 188. NK.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 142.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS - ARTAMA 2001, s. 303-304.

PALÁSEK, Emil: Ivanovice na Hané. Z historie k současnosti. Město Ivanovice na Hané 1998. Kap. Spolky a organizace, s. 267-299. Foto v textu. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec. V.Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 211.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882, s. 149, R. O. Horníček. KDÚ.

Moravská orlice 17. 9. 1865.
Moravská orlice 9. 5., 13. 7. 1879
Archivy:
Státní okresní archiv Vyškov:
Spolkový katastr 1946-1950 (ka 38).

Archiv St. Olbrichta - Slavkov, Brno, Moravská orlice 1865, 1879. Pro DČAD červen 2014

Související Obrázky

Fotokopie Vyškovských novin z 25. 4. 1941
Ivanovice na Hané, Sokol, sokolovna
Ivanovice, Divadelní ochotníci, Z české domácnosti, Pippich, 62.divadelní představení, 1880 - plakát
Vyhláška 1941,zakazující hry J. Wolkera
Vyhláška okresního hejtmana ve Vyškově, zakazující pořádání ochotnických představení v Ivanovicích na Hané.


Mapa - Ivanovice na Hané

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':