Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Votice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Benešov
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1850
1850 počátky českého divadla. Hrálo se po bytech pro několik pozvaných.

1862 založen Spolek votických studujících.
Letní sál hostince U města Hamburku, později hostinec sládka Václava Horáka ( ve 20. st. hospoda U Zoulů)
1869 předal divadlo Divadelnímu ochotnickému spolku.

1870 ustanoven Divadelní ochotnický spolek.

1886 se sloučil Div. ochot. spolek se zpěváckým spolkem Kašpar Kaplíř ze Sulevic (zal. 1862) a vznikla Pěvecko-ochotnická jednota Kašpar Kaplíř ze Sulevic (dále jen Kaplíř).
Většina představení v sále hotelu Filípek, později v sokolovně.
1951 zanikl. Nejaktivnější votický spolek.

1905-195x sokolské loutkové divadlo.

Za 1. republiky hrály též soubory:
Sokol (obnovil činnost i po 2. svět. válce do 50. let)
Orel (ve velkém večeřadle v klášteře)
Ochotnický spolek Svatopluk Čech
Sbor dobrovolných hasičů

1949 hrály soubory:
Československý svaz mládeže
Odbor sociální práce Církve československé
Lidový rybářský spolek
Žáci základní školy

1953 v místě 2 loutkové soubory Osvětové besedy.

1956 kroužek žáků základní školy si upravil staré odložené loutkové divadlélko a sehrál několik her.

Od 1974 do 2. pol. 80. let hrál soubor Sdruženého kulturního střediska.
Bibliografie:
Knapp 1868, s. 102. A DS Erben, Miletín. Kopie kART.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s.134.

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 662-663.

MLADÍ loutkáři ve Voticích. Podepsáno Ja. ČsL 1956, s. 215.

PAVLOVSKÝ, Pavel. Kaplíř. Rkp. 2002. 1 s. kART.

PAVLOVSKÝ, Pavel: Votice - III. část. Zakládání prvních spolků (1990).

PAVLOVSKÝ, Pavel : Zakládání ochotnických spolků ve Voticích. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 31, 1991, s. 101-111.

RÝDLOVÁ, Slávka: Soubor informací pro MČAD z okresu Benešov 1998. Viz Místa/Okresy/Benešov/Texty.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 406.

VLACHÝ, Karel: Loutkářství Pražského kraje. ČsL 1953, s. 210.

VOTICKÉ návraty. Podepsáno (HK). AS 1984, č. 3, s. 10-11.

Zprávy Loutkářského soustředění 1940, č. 6, s. 2; 1948, č. 3, s. 5.
Archivy:
SA Pavel Pavlovský: Pamětní kniha Pěvecko OJ Kaplíř - dokumenty od 1862.

A Sokola: Kronika.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Praha, Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

Státní oblastní archiv:
Informace ONV Votice pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Městský klub: Divadelní kronika.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.

Státní okresní archiv Benešov:
Archiv města Votice 1513 – 1945 (1958). Inventář zpracovaly PhDr. Eva Procházková, Marcela Neugebauerová a Marcela Urbanová, Benešov 1985.
i.č. 357, sg. IV/1, Spolky a dobrovolné organizace včetně místních organizací politických stran, společenstva a hospodářské spolky 1887 – 1929, karton 59
i.č. 405, sg. V/10, Zábavy, divadelní představení, veřejný pořádek, vysvědčení zachovalosti 1883 – 1941, karton 74
i.č. 451, sg. VII/7, Spolkový život včetně kulturních akcí, politické strany, tábory lidu, oslavy 1. máje 1878 – 1933, 1934 – 1941, karton 87

Fond: Sdružené kulturní středisko Votice, 1975-1991
Metráž: 0,12 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond je přístupný.
Fond obsahuje: rozpočty a závěrky, plány činnosti, zápisy osvětové besedy.

Související Obrázky

Votice, DS, N. V. Gogol: Ženitba, 1977.


Mapa - Votice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':