Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Týnec nad Sázavou

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Benešov
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1899
1899-1914 Dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů spojených obcí Týnice, Brodce a Podělusy.
Hráli v hostinci U Korbelů až do zač. 1. svět. války.

1906-192x Dramatický odbor Sokola (s pauzou od zač. 1. svět. války do dvacátých let ).

1923 založen SDO Posázavan. Nedoložena jeho další činnost.

Během 2. svět. války - od 1941 - v Týnci divadelní činnost pod hlavičkou Místní osvětové komise.

1943 vznikl divadelní spolek ve Zbrojovce ing. Františka Janečka při Kulturním odboru zaměstnanců.
1948 změna Kult. odboru zaměstnanců Zbrojovky ing. F. Janeček na Dramatický odbor Závodního klubu Zbrojovky Jawa.
Spolek působil do 70. let (V 60. letech hrálo divadlo hodně mladých lidí.)

2003 divadelní spolek Habaděj
Po cca roce se rozdělil na dvě skupiny. Původní Habaděj zůstal, souběžně vznikl druhý spolek - Netopýr.
7.6. 2004 zaregistrován Ochotnický divadelní spolek Netopýr jako občanské sdružení, působí při Městakém muzeu a hradu Týnec n. Sáz.
Netopýr - ochotnický soubor dospělých
Netopýr - dětský divadelní soubor
Od 2006 Netopýr - maňáskové divadlo


LOUTKOVÉ DIVADLO:

1906-1914 Loutkové divadlo Sokola.

1918 -1922 Sdružení studujících - loutkové divadlo.

1932 loutkové divadlo spolku Kovodělníci Týnce (zal. na popud Jaroslava Bárty).
Hráli v místní škole.
1935 ukončili činnost.

1936 - 1938 školní loutkářský soubor v 1. patře hospody U Korbelů.

1940 - 1941 postupné obnovení LD - pod hlavičkou Místní osvětové komise (dramatický odbor).
Hrálo se v hotelu v Týnci a v Brodcích.
1942 po vybudování tovární jídelny firmy Fr. Janečka tam soubor také začal hrát - (1. února 1942) - s povolením vedení - představení pro děti zaměstnanců.
Vytvořen Loutkový odbor divadelního spolku Zbrojovky Janeček ( působil do 1948).

Po 1948 loutkové divadlo přestěhováno do učňovských dílen JAWA.
Odtud do dřevěných budov Na Pražské - velké prostory pro divadlo.
Po dostavbě Kulturního domu Metaz se do něj tento loutkářský soubor přestěhoval.
Po několika letech "soumrak" souboru. Ztrácejí se loutky, dekorace.
Pokus hrát s maňásky - bez úspěchu.

Další pokus o obnovení loutkového divadla pak byl v Klubu mládeže Metazu.

2006 Netopýr - maňáskové divadlo.
xxxxxxxxxxxxxxx

"K úspěšné činnosti týneckých ochotníků významně přispívá vstřícnost Miroslava Němce, který poskytuje zázemí ve Společenském centru Týnec a také nemalá podpora Města Týnec nad Sázavou. Doufáme tedy, že kulturních aktivit pod logem Netopýra bude přibývat, stejně jako spokojených účastníků a diváků z řad veřejnosti" (citováno z www.divadlonetopyr.wz.cz)
Bibliografie:
BOROVIČKA, Jiří st.: 100 let ochotnického divadla v Týnci nad Sázavou. In: Město Týnec nad Sázavou. MěÚ 1999, s. 21-24.

KONVIČKA, Jiří: Loutkáři v Týnci. In: Město Týnec nad Sázavou. MěÚ 1999, s. 25-26.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.583.

OÚ; zprac. Informace pro MČAD.

RÝDLOVÁ, Slávka: Soubor informací pro MČAD z okresu Benešov 1998. Viz Místa/Okresy/Benešov/Texty.

Zprávy Loutkářského soustředění 1942.
Zprávy Loutkářského soustředění 1943.
Archivy:
Státní okresní archiv Benešov:
Fond Týnec nad Sázavou: Spolek divadelní a ochotnický Týnec n. Sázavou, 1848-1989, 4,32 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Rejstříky knih, přírůstkový seznam knih, dokumentace - divadelní knihy,časopisy, pozvánky a programy, kartotéka divadelních her, gramodesky.
JEŽKOVÁ M.: DIVADELNÍ A OCHOTNICKÝ SPOLEK TÝNEC Národní archivD SÁZAVOU, 1848 - 1989. Prozatímní inventární seznam, 2005, s. 0, ev.č. 562.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Poznámka:
http://www.divadlonetopyr.wz.cz/

Související www odkazy

Mapa - Týnec nad Sázavou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':