Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Poříčí nad Sázavou

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Benešov
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1899
1899 doloženo působení Spolku divadelních ochotníků.

1925 (dle místní kroniky) založen Čtenářsko ochotnický spolek Máj, který měl kořeny a podporu v TJ Sokol, dobrovolném hasičském sboru a 102. pluku (Stodruháci).
Hrál i v době 2. svět. války pod hlavičkou Rodičovského sdružení.
Po válce zanikl, divadla se ujali Sokolové.

Zpočátku se hrálo v hostinci U Plachých, později v sokolovně a v hostinci Na mýtě.

1930-1955 loutkové divadlo Sokola.

1948 založen divadelní odbor Sokola.
1961 Poříčské kulturní léto.
Zanikl v 60. letech.

1949 - 50 hráli žáci měšťanské školy.
Bibliografie:
ČERNÝ, František: Hry Josefa Topola. In: Kapitoly z českého divadla. Praha, Academia 2000, s. 356.

MAREŠOVÁ, Jiřina: Výpis z obecní kroniky. Rkp. 2002. 6 s. kopie kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.195.

PŘENOSIL, Jaroslav: Zpracoval informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001. 1 s. kART.

RÝDLOVÁ, Slávka: Opravy a doplňky textu Historie benešovského divadla. Rkp. 2000. kART.

Thalie 1899-1900, č. 18-19, s. 148.

TOPOL, Josef: Co si pamatuju já. Kkp. 2002. 2 s. kopie kART.

TYWONIAKOVÁ, J.: Ochotnické divadlo na podblanickém venkově. Rkp. 1998, s. 1. kART.

Thalie 1899-1900, č. 18-19, s. 148.
Zprávy Loutkářského soustředění 1948, č. 2, s. 4.

.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/26/1926, Ochotnický div. kroužek Máj (zal.).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Soukromý archiv - Fr. Černý: POŘÍČSKÉ kulturní léto 22.-29. července 1961. Cyklostylovaný program. Podpisy a zápisy účastníků i některých návštěvníků. Poříčí nad Sázavou 1961, 10 s.

Státní okresní archiv Benešov:
Spolkový katastr.

Thalie 1898-9, č. 6, s. 47.
Thalie 1899-1900, č. 18-19, s. 148.
Československé divadlo 1928, č. 10, s. 160.

Související Osobnosti

Mapa - Poříčí nad Sázavou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':