Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Trnava

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Zlín
Nadřazený celek: Zlínský kraj
První zpráva: 1943
1943- 1944 DO SK jako doplněk sportovní činnosti, činný i 1944 do zákazu divadel.

1947 - LS Orla.

1950-1951 Divadelní kroužek Trnava.

1963-1992 - DS ČSM / OB, r. V. Vičík, ved. J. Matúšů.
.
Bibliografie:
BEDNÁŘOVÁ, Hana: Materiály k soupisu spolků Gottwaldovského kraje (1886-1952).

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993, s. 111. kART.

KUSLOVÁ, Hana: Místopis okresu pro MČAD. Rkp. 1998. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 554, s. 555 ( v Místopisu omylem zvlášť Trnava jako samostatná obec a zvlášť jako místní část Podkopné Lhoty - důvod viz Poznámka).

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 335. kART.

VOTÁNEK, Jaroslav: Kronika amatérských loutkářských souborů na Gottwaldovsku, Okresní kulturní středisko Gottwaldov 1988 102 stran (91 stran textu a 11 stran fotografiií). Excerpce viz Viz Místa/Okresy/Zlín/Texty.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997, s. 12. kART.
Archivy:
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně:
Archiv rukopisů, 10/87, Ochotnické spolky regionu - obce.

Státní okresní archiv, Zlín:
Fond OKS č. 3, Komplexní rozbor činnosti a hospodaření za rok 1988, č. 18, 30, 44. 70, Evidence souborů 1987.
Poznámka:
Ve druhé polovině 20. století došlo hned dvakrát ke sloučení Podkopné Lhoty se sousední Trnavou.

Poprvé se tak stalo v červenci roku 1964 a obce pod společnou správou fungovaly jen několik let. Rozdělily se v červenci roku 1969.

Znovu byly sloučeny k lednu 1980 pod jeden národní výbor. Obce se znovu osamostatnily v souvislosti se změnou politického režimu před komunálními volbami na podzim roku 1990.

Mapa - Trnava

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':