Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Šanov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Zlín
Nadřazený celek: Zlínský kraj
První zpráva: 1924
1924-1927 - ODi, ved. uč. Mudrák a Symerský.

1929-1939 - DS. Osobnostmi Jos. Sukaný a E. Mudrák. Hráli pod širým nebem, nebo v nevyhovujícím hostinci.

1954 - Loutková scéna OB hrála v obecním dřevěném baráku.

1961-1980 - DS OB, hráli v hospodě.
Bibliografie:
KUSLOVÁ, Hana: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 1998. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.524.

SUCHÁNEK, Rudolf: Zpracoval informace pro MČAD.

VOTÁNEK, Jaroslav: Kronika amatérských loutkářských souborů na Gottwaldovsku, Okresní kulturní středisko Gottwaldov 1988 102 stran (91 stran textu a 11 stran fotografiií). Excerpce Hana Kuslová, viz Místa/Okresy/Zlín/Texty.
Archivy:
Státní okresní archiv Zlín:
Fond OKS č. 18, 44;
Kronika obce Šanov 1961-1980; Kronika školy.

Mapa - Šanov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':