Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Němčičky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Břeclav
Nadřazený celek: Jihomoravský kraj
První zpráva: 1905
1905 ODi studentů.

1910-1916 Omladina.

1919-konec 50. let. DO Sokola.

1921-1950 DS Orla.

1949 nájemcem div. sálu v hostinci ČSM.

50.-70. léta DS OB.

1992(?) zal. DS Malá divadelní společnost, činná i koncem 90. let.

Paralelně nepravidelně ŠS ZŠ.

2002 DDS Ječmínek.
Bibliografie:
CHALUPOVÁ, Alena, HORÁK, Jan: Divadlo, naše láska. 110 let ochotnického divadla v Boleradicích. Boleradice, vyd. Carpe diem 2007, s. 42, 43.

JAVORIN, Alfréd: II. s. 240. Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály. kART, KK.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 45.

ONDRÁŠKOVÁ, Marta - HORÁK, Jan: Historie a současnost ochotnického divadla v okrese Břeclav. Souhrn informací pro MČAD. Rkp.1998-2000. Viz Místa/Okresy/Břeclav/Texty.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok. 1946.
Archivy:
Státní okresní archiv o. Břeclav v Mikulově:
Kronika obce.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':