Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Králíky

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Ústí nad Orlicí
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1919
1919 Česká menšina - DO Sokola, NJS a Čs. sociální demokracie.

1945 Tyl.

1947 DO Čs. církve evangelické, Junáci, DS ZK Tkalcovny hedvábí, žáci měšťanské školy a žáci reálného gymnázia.

DO králických škol, 1954 Hluboké kořeny (d´Usseau).

V 80. letech 20. stol. zal. LS LŠU. Hrál pro děti MŠ a ZŠ.

1981 byla zahájena celková „rekonstrukce“ kulturního domu Střelnice, jednalo se ovšem o úplnou přestavbu. Zcela zmizelo boční křídlo s restaurací se samostatným vchodem, sál byl zkrácen ve prospěch velkého, proskleného a energeticky velice náročného vstupního vestibulu. Stavebními postupy z let sedmdesátých a pracovní morálkou let osmdesátých (nejhorší možná kombinace) a s pomocí brigádníků v tzv. Akci Z (neboli zadarmo) se velmi pomalu budovalo. V té době se divadelní ochotnická činnost smrskla na občasné estrádní výstupy při MDŽ apod., především na jevišti kulturního domu v Dolní Lipce.

1990 byla zkolaudována zadní část Střelnice s malým sálem, velký sál byl uveden do provozu o rok později. Sál slouží nejen divadlu a kinu, ale také společenským zábavám, plesům a dalším akcím díky zatahovacímu hledišti

1994 obnovena ochotnická činnost v obci, skupina O´Tyl, aktivní i 2001.

1996 obnovena činnost DS Tyl, činný i po roce 2000.

2004 vedle Tyla založen i soubor Lipka.
Bibliografie:
HISTORIE 1981-2007. http://www.ds-tyl-kraliky.estranky.cz/

INFORMACE MěM pro MČAD. Rkp. 1998. kART.

INFORMACE pro MČAD Jan Merta. Rkp. 2001. PC ART.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Pátý Zlom vaz v Ústí nad Orlicí. AS 2005, č. 2, s. 22-23.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 386.

NĚMEČEK, Zdeněk: Králičtí ochotníci v roce 2000. Nové Králicko, leden 2001. kART.

STRUČNÁ historie 1919-1981. http://www.ds-tyl-kraliky.estranky.cz/

ZÁVODSKÝ, Vít: Sněhový Brněnec usilovně buduje tradici. AS 2005, č. 3, s. 43-44 foto.

http://www.ds-tyl-kraliky.estranky.cz/INFORMACE MěM pro MČAD. Rkp. 1998. kART.
Archivy:
Králíky, Městské muzeum: Školní kronika české zemské školy národní v Králíkách (1919-1939),

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/2578/1945, SDO Tyl.
Kronika města Králík (1945-1968).

Související Osobnosti

Mapa - Králíky

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':