Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Jankov

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Benešov
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1896
1896–1899 první zprávy o ochotnickém divadle – činný Spolek divadelních ochotníků.

1913 zaznamenán Kroužek divadelních ochotníků.

Po první svět. válce začal organizovat ochotnické divadlo Hasičský sbor Jankov, od 1926 hráli v sále hostince U Jelínků, hráli ještě po 2. svět. válce, skončili během 50. let.

1921 v Jankově založen Sokol, začal též organizovat ochotnické divadlo, od 1932 v rekonstruovaném sále obecního hostince, později nazývaného U Neradů, přibližně do pol. 50. let.

(Oba hostince byly na náměstí a herci-ochotníci hráli u obou spolků, u hasičů i u Sokola. Takto byli ochotníci činní po celá léta. Podle vyprávění pamětníků se divadlo hasičů a Sokola dá oddělovat jen částečně – viz Soubory).

1921 založena Skupina katolické mládeže, měla vlastní jeviště v hostinci pana Fraňka, kde sehrála několik her.

1925 založeno loutkové divadlo v kreslírně měšťanské školy – hráli učitelé pro děti, někdy i pro dospělé. Činné i během 2. svět. války a po ní.

Ochotníci hráli aktivně i během 2. světové války. Byly pořádány i kulturní večery s divadelními scénkami a aktovkami (Smetanův večer, Dvořákův večer, Hašlerův večer, Večer národních písní, Silvestry).
Kulturní život v obci probíhal během 2. svět. války také pod patronací povolené organizace Národní souručenství.

Po válce ochotníci pokračovali, často uváděli i operety s orchestrem (vedl Václav Vlach, později hrál i orchestr pana Hudery).

1949 hrál také Československý svaz mládeže.

V 50. letech aktivita občanů slábla, činnost ochotníků se zmenšovala, až postupně skončila.

1974–1976 krátké oživení ochotnického divadla skupinou bývalých i nových ochotníků.
1976 se hrálo v sále hostince naposledy divadlo dospělých.

1977 krátce dětské divadlo – v sále hostince představení žáků Základní školy Jankov.
Bibliografie:
DUBSKÁ, Alice zprac. Informace pro MČAD (loutkové divadlo). Rkp. 2000. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 310.

PAVLOVSKÝ, Pavel: Jankov. Maroli 2006, str. 73, 85, 86.

REPERTOIR ochotnických divadel. Thalie 1899, č. 5, s. 42.

RÝDLOVÁ, Slávka: Historie ochotnického divadla v Jankově. Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), 2012, čís. 3, s. 15–16.

RÝDLOVÁ, Slávka: Soubor informací pro MČAD z okresu Benešov 1998. Viz Místa/Okresy/Benešov/Texty.

TYWONIAKOVÁ, J.: Ochotnické divadlo na podblanickém venkově. Rkp. pro MČAD 1998, s. 2, 6. kART.

Zprávy Loutkářského soustředění 1946, č. 1, s. 3.

Thalie 1896–7, č. 11–12, s. 149.
Thalie 1897–8, č. 21, s. 176.
Thalie 1899, č. 5, s. 42; č. 13–14, s. 114.
Archivy:
Státní oblastní archiv:
Informace ONV Votice pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/1818/1913, Kroužek ochotníků.
Poznámka:
Informace o repertoáru a hercích z období 40. a 50. let pocházejí především ze vzpomínek pamětníků. Vyplývá z nich, že ochotnické divadlo v Jankově bylo organizováno hasiči i Sokolem, ale titíž herci-ochotníci byli obsazováni do her obou spolků.

Související Obrázky

Jankov, Amatérský soubor, Otec Kondelík, 1976
Jankov, Hasiči, Lešetínský kovář, s. a.
Jankov, Sokol, Naši furianti, asi 1952–1954
Jankov, Sokol, Otec, asi 1955–1956
Jankov, Sokol, Zapadlí vlastenci, asi 1955–1956


Mapa - Jankov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':