Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Jarov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-jih
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1922
1922 první divadelní představení v obci sehrály školní děti (přinejmenším první představení zaznamenané v obecní kronice, která byla vedena až od roku 1920) poslední představení školních dětí zaznamenáno 1927.

1922 měsíc poté (v dubnu) sehrál svou první hru Ochotnický / Osvětový kroužek, činný pod tímto názvem do 1941, kdy se oficiálně ustavil a hrál jako Spolek divadelních ochotníků (SDO za okupace povolen). Po 1945 působili jako Spolek divadelních ochotníků Jirásek. 1950 spolek likvidován.

1924 zavedení el. proudu – "podle Josefa Sýkory z čp. 23 se začátek soustavného ochotničení v Jarově datuje do doby, ve které byla obec elektrifikována. Zavedení elektrického proudu do obce v roce 1924 umožňovalo místním ochotníkům, převážně zemědělcům, kteří přicházívali z polí a luk pozdě odpoledne a doma je čekaly povinnosti s poklízením dobytka, „obstavení domácnosti“, večeře a teprve pak, mnohdy po dvacáté hodině se scházet a bavit se nacvičováním divadelních her a jejich přípravou. Na některých představeních se podílelo a dlouhodobě se na ně připravovalo až 30 lidí... " (kronikář Jiří Havel)

V obci byly k dispozici dvě scény – v hostinci u Hrabačků (později u Zemanů) v čp. 5, a v hostinci U Milotů čp. 47 (U Fládrů). V sálech obou hostinců byla ve 30. letech pro divadelní potřeby přistavěna stálá jeviště.

Po 1920 hrála Dělnická tělocvičná jednota, patrně i ve 30. letech 20. stol.

Ve 20. letech hrál i Sbor dobrovolných hasičů, 1949 div. sál v hostinci, jeviště v majetku Dramatického odboru Sboru dobrovolných hasičů.

1967–1968 zde působil divadelní ochotnický soubor (zřizovatel nezjištěn).
------------------------------

Od 1924 do 60. let 20. stol. bylo v Jarově sehráno kolem 50 divadelních her, většinou hodnotných a na vesnické poměry kvalitně nacvičených.
Bibliografie:
FREMR, Vítězslav: Soubory v okrese Plzeň-jih. Rkp. pro MČAD 1999, 7 s. kART.

HAVEL, Jiří, kronikář (s využitím zápisů učitele, hudebníka a kronikáře Martina Čady): Ochotnické divadlo. Publikováno na webu obce 2006.
Školní divadlo – https://www.obecjarov.cz/informace-o-obci/historie/jarovska-skola/
Ochotnické divadlo – https://www.obecjarov.cz/informace-o-obci/historie/ochotnicke-divadlo/

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 83.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. Díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 316.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 425/3465/1941, SDO.

Mapa - Jarov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':