Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Vysoké Chvojno

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pardubice
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1896
1896-1921 ČOJ.

Od 1923 LD Sokola.

Dále školní mládež, SDH, příležitostně i DrO Církve československé.

V druhé pol. 20. let činnost školního LD.

1940 Národní souručenství.
1940 Junák.
1942 Místní osvětová komise.
1945 Svaz české mládeže.
Po 1945 vznik Dkr OB. Hrál i v přírodě (přelom 60. a 70. let).
1947 Sokol.

1978 vznikl OS Chvojnovák MNV.
Bibliografie:
HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 679.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

VOSYKA, V.: Statistika loutkářství v okrese Pardubickém. L 1926/27, s. 57.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Čtenářsko - ochotnická jednota Vysoké Chvojno
Časový rozsah: 1921-1924
Tematický popis: Fond obsahuje zápisy ze schůzí (1921-1924)
Archivní pomůcky: nejsou
Fond: OÚ Vysoké Chvojno, pamětní kniha obce od nejstarších dob-1978. Zápisy ze schůzí (1 kn); OkÚ Pardubice, kn 177, ka 502, 722: arch. mat. 1896-1908, 1938; JNV Pardubice, ka 157: arch. mat. 1947, 1948; Sbírka Pl.
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 130, 1935
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 133, 1938
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 134, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 135, 1940
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Sg. 8 Policejní záležitosti, kar. 80
Pardubice, Okresní úřad, Sg. 18 Věci spolkové, kar. 502
Sbírka palkátů

Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.

Související Obrázky

Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943


Mapa - Vysoké Chvojno

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':