Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Valy

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pardubice
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1921
1921DrKr.
1923 pod Hasiče.
1929 pod názvem Div. ochotníci ve Valech.

V 1. pol. 30. let -1951 činnosti SK.

1942 Národní souručenství.

1953-1977 Dkr OB.
Bibliografie:
HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 619.

VOREL, Petr: Valy v době meziválečné. In: Valy nad Labem 1398-1998 - stručná historie 600 let obce. Valy, OÚ 1998, s. 48-51, 65-67. SOkA Pardubice.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
OÚ Valy, pamětní kniha obce od nejstarších dob-1991; OkÚ Pardubice, ka 502, 1122: arch. mat. 1929, 1940-1942; ONV Přelouč, ka 287: arch. mat. 1951; ONV Pardubice, ka 273: arch. mat. 1960, 1961.
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Sg. 18 Věci spolkové, kar. 502
Valy, Kroužek divadelních ochotníků, Kniha 1, Kniha zápisů, kar. 2, č. i. 5

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2485/1929, Div. ochotníci (změna).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943


Mapa - Valy

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':