Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Rohovládova Bělá

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pardubice
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1883
1883 Hospodářská beseda, hrála divadlo do 1914.

1897 Kroužek mládenců.

1913 DS Sokol.

1921-1935 DS Orla, hráli U Hančů a U Formánků.
1925-1939 DS Okrskového sdružení republikánského dorostu Zálabáci.
1927 postavena orlovna (Ld).
1928 Členem ÚMDOČ.

1930 zal. Okrašlovací spolek, rovněž OS.
1935 zal. MSRD, 1936/7 ve spolupráci s DS Sokol Na Vikárce u sv. Víta.
1936 hrála Živnostensko-obchodnická strana středostavovská (Ž.O.S.S.)
1939 školní LS, 1947 obnoveno.

Příležitostně i ŠS, SDH a od 1941 NS.

1943 Charita

50. léta 20. stol. DKr OB., ved. J. Valášek, hráli i v přírodním divadle na hradě Svojanov.

V 60. letech DrKr ČSM.
Bibliografie:
HLOUŠKOVÁ, Martina, SOkA: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD 1999-2000. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 396.

ŠOLC, Zdeněk: Informace pro MČAD. Rkp. 2001. 2 s. Přílohy (kopie kronik). kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 66.

Československé divadlo 1928, č. 7, s. 111.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
OÚ Rohovládova Bělá, pamětní knihy obce od nejstarších dob-1936, od nejstarších dob-1935, 1914-1959. MNV Rohovládova Bělá, pamětní kniha obce 1960-1982. Obecná škola Rohovládova Bělá, školní kroniky 1751-1954, 1940-1947, 1948-1951.
Rosice nad Labem, Spolek divadelních ochotníků Štolba, Korespondence souboru, kar. 1
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942

Související Obrázky

Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943


Mapa - Rohovládova Bělá

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':