Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Hlavečník

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pardubice
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 191x
191x SDO a čtenářů.

1937 SDO Svornost.

Za 1. republiky DS Tyl. Ročně 2-3 hry.

Příležitostně i ŠS.

1985-1986 DS OB.
Bibliografie:
HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 222.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 69.
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

MNV Hlavečník, kronika obce, 1977-1987.

Pardubice, Státní okresní archiv:
OÚ Hlavečník, pamětní kniha obce od nejstarších dob-1937;

Praha Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1912-1915, i. č. 366/714/1914, SDO a čtenářů.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5205/1926, SDO Tyl (zal.).

Mapa - Hlavečník

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':