Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Vlkov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Náchod
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1876
1876-1882 rolník V. Holeček, radní, žádal hejtmanství o povolení her.
Měly se hrát v hostinci Josefa Smotlachy.
1878 hejtmanství nepovolilo hru Dívka z Podskalí, protože “snižuje šlechtu ve veřejném mínění”.

Poč. 20. stol. DS Sokol-1940.
1908 zakoupil jeviště s dekoracemi malíře Jaroše.

Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola.
1928 sdružené spolky Revoluce, hráli i v hostinci U Adamírů.

1930-1940 DrO Havlíček.
1935 div. představení i MOK, 4 hry.
1937 LD .

1944-1947 SDO Klicpera.

ŠS za vedení řídícího uč. Aloise Grufy.

1968-1969 3 insc.
Bibliografie:
LOUTKOVÁ scéna Velkovýkrmny Smiřice - 50 let. Almanach. Smiřice, ZV ROH Velkovýkrmny 1976. 14 s. Kopie kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 654-655.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

ŠUBRT, Václav: Repertoáry Jaroměřska. Rkp. pol. 20. stol. SA Fr. Černý.

UHLÍŘ, Jiří: Vlkov 1929-1999. Vlastivěda obce. Vlkov 2000, s. 68, 70, 79.
Archivy:
Náchod, Státní okresní archiv:
Fond Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti 1943, kn č. 16.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/3272/1930, DrO Havlíček (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1837/1942, DrO Havlíček.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1135/1944, SDO Klicpera (německý zápis).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 429/1577/1947, SDO Klicpera.


VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Vlkov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':