Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Velichovky

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Náchod
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1870
ODi od roku 1870. Vůdčími osobnostmi po léta ředitel školy J. Bureš, D. Kloz a J. Michal. Velmi aktivní v 70. letech 19. stol., 1873 Lakomec, 1874 Lesní panna, 1877 Katovo poslední dílo, Ženichové. 1879 škole nepovolena hra Ztracené dítě.

1897 zal. Čtenářská a hospodářská beseda. 1897-1920 např. 1899 Dělníkova milenka, 1899 Kulatý svět, 1900 Jan Výrava, 1901 Václav Hrobčický z Hrobčic, 1905 Paličova dcera, Psohlavci, 1907 Vojnarka, 1914 Tovární dělníci, 1920 Její pastorkyňa, celkem 45 her, během 1. svět. v. bez činnosti. Dále DS Sokola a Besedy, např. 1926 Když služebnictvo stávkuje, Pasekáři, 1927 Staříček Holuša, 1931 Zahučely lesy, 1934 Stréček Křópal poslancem ad., do 1937 44 her.

1921 Sokol.
Po 1. svět. v. ODi s dětmi i dospělými Sokola nacvičoval řídící uč. Pacák a Ad. Šedivec.
1921 se Beseda sloučila se Sokolem, později s ním splynula, pořízeno nové jeviště a dekorace. Např. 1922 Maryša, Zvony (Šrámek), Naši furianti, 1923 Vojnarka, 1925 Karel Poslední (Balada), 1921-1925 21 her. Dále DS Sokola a Besedy, např. 1926 Když služebnictvo stávkuje, Pasekáři, 1927 Staříček Holuša, 1931 Zahučely lesy, 1934 Stréček Křópal poslancem ad., do 1937 44 her.

1879 škole nepovolena hra Ztracené dítě.
1923 zah. DDS, ved. uč. Pacák, insc. Velké oči, 1925 Sůl nad zlato, na oslavu 75. narozenin TGM, poprvé použito elektrické osvětlení.

Dále DS Sokola a Besedy, např. 1926 Když služebnictvo stávkuje, Pasekáři, 1927 Staříček Holuša, 1931 Zahučely lesy, 1934 Stréček Křópal poslancem ad., do 1937 44 her.

Obec, měnící se od konce 19. stol. v lázně, měla i později živý div. život (též zájezdy profesionálů). Pohostinsky tu často h. i SDO z Jaroměře (r. Max Lederer). V meziválečné době i divadlo v přírodě.

1939 zal. lázeňští zaměstnanci Div. společnost Rozkvět, r. poštmistr R. Unger, 1940 Princezna Pampeliška.

Po 1945 pouze hostující divadla, po 1958 i tyto aktivity skončily.
Bibliografie:
MICHAL, Josef: Víte, že... In: Almanach vydaný k 600. výročí Velichovek 1389-1989. Dějiny i současnost. Velichovky 1989, nestr. (9-10).

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 625-626.

OÚ zprac. Informace pro MČAD (podle kronik). Rkp 2001. 5 s. kART

ŠUBRT, Václav: Repertoáry Jaroměřska. Rkp. pol. 20. stol. SA Fr. Černý.
Archivy:
Náchod, Státní okresní archiv:
Fond Jiráskův okrsek ÚMDOČ, výkazy o činnosti 1943, kn č. 16; dotazníky ÚMDOČ 1943, kn č. 15.

Mapa - Velichovky

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':